De Heilige Geest is een eenheid met de Vader en de Zoon

De Heilige Geest is een eenheid met de Vader en de Zoon. 

Onderstaande teksten bewijzen dat de Heilige Geest een eenheid is met de Vader en de Zoon. Het is mooi om tegelijkertijd op je in te laten werken wat deze teksten betekenen. ( Matth. 28 : 19 / 2 Kor. 13 : 14 ) 

‘ Ga dus op weg en maak alle volken tot Mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader, de Zoon, en de Heilige Geest en hun te leren dat zij zich moeten houden aan alles wat Ik jullie opgedragen heb.’

Toen de Heere Jezus terugging naar de hemel, gaf Hij Zijn leerlingen de opdracht om Zijn eigen opdracht voort te zetten. De echte leerling van Jezus is volgens Zijn woorden de mens die naar Gods woorden luistert, ze begrijpt, en in de praktijk brengt. De leerlingen moesten elke nieuwe gelovige dopen in de Naam van de drieënige God die hier in één adem genoemd wordt. Een discipel van Jezus is iemand die een persoonlijke relatie met Hem heeft, en Zijn onderwijs ook weer aan anderen doorgeeft. Een discipel word je door gedoopt en onderwezen te worden ( vs 20 ). De doop is het begin, de inwijding van de discipel, Gedoopt worden in de Naam geeft het doel en het gevolg van de doop aan. Door de overgave in de doop belijdt je het eigendom te zijn van God de Vader, de Zoon, en de Heilige Geest. In deze formule komt op zijn duidelijkst naar voren dat de Heilige Geest een eenheid met de Vader en de Zoon is. 

‘De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God, en de eenheid met de Heilige Geest zij met u allen.’ Hele hartelijke welgemeende woorden! Normaal gesproken koos Paulus bij het uitspreken van de zegenbede voor de korte formulering: “ De genade van onze Heere Jezus Christus zij met jullie “ . Maar aan het eind van zijn brief aan de Korintiërs is de slotformulering uitgebreider. Je leest er uit op dat de genade van de Heere Jezus in de eerste plaats de genade is die Hij nú geeft. ( vgl. 2 Kor. 12 : 9 ) Na de genade van het kruisoffer ( Romeinen 5 : 15 ) gaf de Heere Jezus voortdurend genade aan de gelovigen in de vorm van hulp, kracht, en troost. Op dezelfde manier is de liefde van God hier niet alleen de liefde die God gaf door het zenden van Zijn Zoon naar deze wereld, maar zeker ook de liefde die wij elke dag van Hem mogen ontvangen, en ervaren. ( Rom. 5 : 5 / 8 : 39 ) De uitdrukking : de gemeenschap van de Heilige Geest kun je opvatten als het volkomen één zijn met de Heilige Geest, maar tegelijkertijd ook het één zijn van de gelovigen onderling, een eenheid die door de Heilige Geest tot stand wordt gebracht.  ( Filip. 2 : 1 ) 

Je beseft wat een enorme krachtige werking er verbonden is aan de eenheid tussen de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Hulp, kracht en troost gaan er van uit. De Drieenige God geeft ons via de Heilige Geest altijd hoop, innerlijke genezing en levenskracht. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *