De drie-enige God ( 2 )

De Drie- eenheid van God. 

Wij geloven dat Jezus Christus de Heer van Gods luister is. Naar Zijn Goddelijke natuur de Eniggeboren Zoon van God. Hij is niet gemaakt of geschapen, maar Een met de Vader. Hij is eeuwig, en het Beeld van de zelfstandigheid van Zijn Vader, en het stralende Licht van Zijn heerlijkheid. Niemand van de machthebbers van deze wereld heeft Hem gekend, anders zouden ze Hem niet gekruisigd hebben. ( 1 Kor. 2. : 8 ) 

Jezus is de Heer van alle heerlijkheid ( Jakobus 2 : 1 ), Hij is Gods Zoon. Dat is Hij niet alleen vanaf de tijd dat Hij hier op aarde kwam, maar van alle eeuwigheid af, zoals Hij Zelf gezegd heeft toen Hij zei: “ En nu, verheerlijk Mij Mijn Vader bij Uzelf met de heerlijkheid die Ik bij U had voordat de wereld er was. “ ( Johannes 17 : 5 ) 

Er is geen twijfel mogelijk, Jezus Christus komt alle eer toe. “ Alle schepselen die in de hemel en op de aarde en onder de aarde, en die in de zee zijn, en alles wat daarin is hoorde ik zeggen: “ Hem die op de troon zit, en het Lam, zij de dankzegging en de eer en de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid, amen. “ ( Openbaringen 5 : 14 ) 

Wij leren deze waarheid door de getuigenissen uit de Bijbel die wij over Hem hebben. Mozes heeft gezegd dat God de wereld heeft geschapen ( Genesis 1 ) , en Johannes schreef dat alle dingen door het  Woord geschapen zijn, en dat Jezus het werkelijkheid geworden Woord van God is. ( Johannes 1 ) Uit deze verklaringen weten wij dat Gods Zoon er altijd al was 

Jezus heeft de glorie van God aan de mensen geopenbaard door Zijn opstanding uit de doden. “ Gaat haastig heen en zegt Zijn discipelen dat Hij is opgestaan uit de doden. En ziet, Hij gaat u voor naar Galilea, daar zult u Hem zien. Zie Ik heb het u gezegd. “ ( Math 28 : 7 ) “ 

Jezus openbaarde de grootheid van God door Zijn daden. Daar lezen we veel voorbeelden van in de Bijbel. De eerste blijken van Zijn Godheid toonde Hij op een bruiloft. Daar veranderde Hij water in wijn. “ Dit begin van tekenen en wonderen heeft Jezus in Kana in Galilea gedaan. En Zijn leerlingen geloofden in Hem. “ ( Johannes 2 : 11 ) Een ander voorbeeld van Zijn Goddelijke daden was de opwekking van Lazarus uit de dood.  “ Jezus zei: Heb ik niet gezegd dat, als u gelooft, u de heerlijkheid van God zou zien? De mensen namen de steen weg waar de gestorvene lag. En Jezus hief Zijn ogen omhoog en zei: Vader Ik dank U dat U mij gehoord hebt. Maar ik weet dat U Mij altijd hoort, maar om de mensen die om Mij heen staan heb Ik dit gezegd opdat zij zouden geloven dat U Mij gezonden hebt. En toen Hij dit gezegd had riep Hij met een grote stem: Lazarus, kom uit het graf! En de gestorvene kwam uit het graf, gebonden aan zijn handen en voeten met zweetdoeken. Jezus zei : ontbindt hem en laat hem heengaan. En veel Joden geloofden in Hem. ( Joh. 11 : 40 – 44 ) 

Jezus openbaarde de luister van God door mens te worden. “ Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond vol van goedheid en waarheid. En wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, de heerlijkheid van de Enige Zoon van de Vader, vol van genade en waarheid. “ ( Johannes 1 : 14 ) 

“ Op velerlei wijzen en langs allerlei wegen heeft God in het verleden tot de voorouders gesproken, maar nu de tijd ten einde loopt heeft Hij tot ons gesproken door Zijn Zoon die Hij heeft aangewezen als Enige Erfgenaam en door Wie Hij de wereld geschapen heeft. In Hem schittert Gods luister, Hij is Zijn evenbeeld. Hij schraagt de schepping met Zijn machtig woord. HIj heeft na de reiniging van de zonde te hebben voltrokken, plaatsgenomen aan de rechterzijde van Gods hemelse majesteit. Ver verheven boven de engelen omdat HIj een eerbiedwaardiger Naam heeft ontvangen dan zij. “ ( Hebr. 1 ) Uit deze schitterende woorden lezen wij op dat de openbaring van God door Zijn Zoon ver verheven is boven alle eerdere openbaringen. Christus Jezus is Degene door Wie God de wereld heeft geschapen. Hij is de straling van het Goddelijke licht, en het evenbeeld van Gods wezen! 

UIt al deze dingen weten wij dat Degene die God genoemd wordt, het Woord, de Zoon en Jezus Christus al bestonden toen alle dingen door Hem gemaakt werden. 

Daarom zegt de profeet Micha: “ Uit jou, Betlehem, in Efratha, te klein om tot Juda`s geslachten te behoren, uit jou komt iemand voort die voor Mij over Israël zal heersen. Zijn oorsprong ligt in lang vervlogen tijden, in de dagen van weleer. “ ( Micha 5 : 1 ) ( Belijdenis des geloofs, SB, SV, NBV ) 

2 responses to “De drie-enige God ( 2 )

 1. You are actually a excellent webmaster. This web site loading speed is amazing.
  It sort of feels that you are doing any distinctive trick.
  In addition, the contents are masterpiece. you have done a magnificent
  task on this topic! Similar here: <a href="[Link deleted]sklep
  and also here: <a href="[Link deleted]sklep

 2. Hey there! Do you know if they make any plugins to help with SEO?
  I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing
  very good gains. If you know of any please share.

  Cheers! I saw similar art here: <a href="[Link deleted]Approve List

Geef een reactie