De belofte van de Herder ( 6 )

En meer nog, dat wij God prijzen danken we aan Jezus Christus door Wie wij nu al met God verzoend zijn. ( Romeinen 5 : 11 ) 

Het schitterende aan Jezus Christus is dat Hij altijd uit de pas loopt met de wereld en daardoor de wereld altijd iets te zeggen heeft. Elke poging om Hem aan te passen maakt Zijn evangelie krachteloos. Het is beter om Jezus te nemen zoals Hij is. Zijn evangelie maakt gelukkig zelfs als er overal moeite en zorg zijn om ons heen. Waarom is het evangelie van Jezus zo onconventioneel? Zijn woorden zo anders dat mensen zeiden: “ Nooit heeft een mens gesproken zoals deze mens spreekt” ?De strenge taal van de Meester kunnen we niet afdoen als humeurig of kwaadaardig, Zijn liefdevolle en bevrijdende woorden niet als te zoet want Hij had een volmaakt karakter. 

Nadat Paulus had aangetoond dat gelovigen uit alle volken een gemeenschappelijke status van zondaar deelden, was de weg vrij om de persoon van de Heere Jezus voor het voetlicht te halen. De aan het kruis gestorven Messias blijkt onze verzoening, en de vernederde Christus blijkt ons behoud te zijn. Het bittere water wordt zoet. De stervende Jezus liet de eeuwige erfenis na, de levende Jezus betaalde die uit. 

We voelen het pak van zondelast van ons afvallen. God is zo allesbehalve een verschrikking voor ons geworden, dat Hij onze roem wordt. Wij zijn verzoend en behouden. Er is niets meer over van de woede van God. En er is meer, namelijk een voortdurende stroom van zegeningen. We bereiken de veilige haven van God niet om daar stil voor anker te gaan. Helemaal niet! We roemen in God en maken ons vrolijk over Zijn liefde. Christus leeft en zal ons redden op de dag dat God rechtspreekt over de wereld! 

Laten we God alle eer geven, want dankzij onze Heer Jezus Christus is het goed tussen God en ons. Jezus is een glorieuze manifestatie van Goddelijke kracht. Zijn opstanding waarborgt alle zegeningen die Hij verworven heeft. Hoewel we in een beschadigde wereld leven die bloedt uit duizend wonden hoeven we niet desolaat te zijn. Wat er ook gebeurd, uiteindelijk zal de opgestane Christus ons samen met Hem opwekken. ( Romeinen 6 : 5 / Johannes 6 : 40 ) 

Wij kunnen Hem hier op aarde geen groter dienst bewijzen dan om de heerlijkheid van Christus in de kracht van Zijn opstanding door blijde aanbidding te weerkaatsen. Jezus is opgestaan tot een onoverwinnelijk leven en almachtig gezag. Is dat een zoethoudertje voor dwepers? Absoluut niet. God Die instaat voor de waarheid van Zijn woord is ook in staat om de gedachte van de meest hardnekkige scepticus voor dit wonder open te breken. 

Want als God ons opwekt uit de verstijving van ons ongeloof en onze geest verlicht ( 2 Kor. 4 : 4 ) dan zien we – tegelijk met de vreselijke gloed van Zijn lijden de grootsheid van Zijn opstanding. Dan prijzen we God! 

( MH, SV, SB, de Bijbel in gewone taal, Piper: Jezus zien en ervaren en intens van Hem genieten ) 

 

 

 

 

Geef een reactie