De belofte van de Herder ( 4 )

Jezus, de Bevrijder.

Hebreeën 1

In het Oude Testament communiceerde God op allerlei manieren met de voorgaande generaties van het Joodse volk, waarvan de christenen in het Nieuwe Testament zich als de erfgenamen beschouwden. Maar in de laatste periode van de geschiedenis, die met de komst van Jezus begonnen is heeft Hij via Hem tot ons gesproken. Gods Zoon was er al in het begin. God liet Hem hemel en aarde maken. Nadat Hij Zijn missie volbracht had, heeft God alles wat er bestaat aan Hem gegeven. Door Jezus weten wij hoe machtig God is. Door Hem weten wij ook Wie God is. Alleen door de machtige woorden van Gods Zoon kunnen de hemel en aarde bestaan. Hij heeft ervoor gezorgd dat onze zonden vergeven zijn. Dat is een duizelingwekkende en bevrijdende gedachte! Daarom zit Hij nu naast God in de hemel, aan God rechterhand. Dit beschrijft de apostel Paulus in zijn brief aan de Hebreeën. De manier waarop hij zijn brief begint maakt direct duidelijk dat de openbaring van God door Zijn Zoon ver boven de openbaringen van de profeten uitklinkt.
De bediening van het Evangelie moet daarom die van de wet overtreffen, ver overtreffen zelfs. ( MH blz 1022 )

Jezus is veel belangrijker dan de engelen. Alleen aan Hem heeft God de Naam “Zoon van God” gegeven. Alleen tegen Hem heeft God gezegd: “vanaf vandaag ben je Mijn Zoon, vanaf vandaag ben ik jouw Vader.” En ook: “Ik zal voor jou een Vader zijn, en jij zult voor Mij een Zoon zijn.” Die dingen heeft Hij nooit tegen een engel gezegd. Verder zei God: “ Ik wil dat Mijn engelen Mijn Zoon eren.” Dat is gebeurd bij Zijn geboorte, maar ook toen Hij naar de hemel terugging.

Het werk van Jezus is zo uniek, omdat er niemand anders in staat is om ons van onze zonden en schuld vrij te spreken. God de Vader stelde Hem om die reden tot een Erfgenaam van alle dingen. Door Hem heeft Hij de zichtbare en de onzichtbare wereld gemaakt, hemel en aarde. De oude en de nieuwe schepping. Bovendien regeert en bestuurt Hij ze allebei. Hij draagt alle dingen door het woord van Zijn kracht. Dat betekent dat Hij ons via Zijn woorden de kracht van de Heilige Geest laat voelen, zodat we door deze woorden innerlijk verfrissen en verkwikken. Het gewicht van de hele wereld is op Christus gelegd. Hij kan dat makkelijk aan. Dit te geloven zorgt ervoor dat de wereldproblemen ons niet teveel worden. Jezus draagt de last. Van ons wordt alleen gevraagd om onze kracht te geven aan de weg die Hij ons wijst.

Geen wonder dat de engelen Hem aanbidden! De persoon van de Zoon is de heerlijkheid van de Vader. Ze schijnt met een Goddelijke glans. Als we de macht, de wijsheid en de goedheid van de Heere Jezus Christus uit Zijn woorden tot ons laten doordringen, lezen we daar tegelijkertijd de macht, wijsheid en goedheid van de Vader uit op.

De mensen, de dieren, en de bomen worden oud. Deze wereld zelf wordt oud en haast zich naar haar verdwijning. Zij veroudert als een kleed, heeft veel van haar schoonheid en kracht verloren. De corona crisis is een symptoom van een stervende wereld. Toch zal haar uiteindelijke ontbinding niet haar volkomen ondergang zijn, maar haar veranderen.
De zonde heeft de wereld heel erg in haar nadeel veranderd, maar Christus zal haar zeer in haar voordeel veranderen. Christus is onveranderlijk.
“ Maar U blijft dezelfde, en Uw jaren zullen niet ophouden” getuigde de Vader van Zijn Zoon.
Jezus Christus is Dezelfde in Zichzelf en Dezelfde voor Zijn leerlingen in alle veranderingen die ons overkomen. Christus leeft om voor ons te zorgen zolang wij leven, en voor de onzen als wij er niet meer zijn. Dit geloof geeft rust. ( SB i P, MH, Bijbel in gewone taal )

Geef een reactie