Dankbaarheid ( 3 )

Na de vervulling van onze eerste levensbehoeften komt ons geestelijk welzijn.
We zijn dankbaar, in de eerste plaats voor onze verlossing. Dankbaar zijn dat is een opdracht van God.
Efeze 5 : 4, 20 / Kol. 1 : 12 / 2 : 7 / 3 : 15, 17/ Kol. 4 : 2 / Hebr. 12 : 28 

‘ Volg dus het voorbeeld van God als kinderen die Hij liefheeft en ga de weg van de liefde, zoals Christus, Die ons heeft liefgehad, en zich voor ons gegeven heeft als offer, als een geurige gave voor God. Laat er bij u geen sprake zijn van zedeloosheid, of van hebzucht. Deze dingen horen niet bij heiligen. Ook dubbelzinnige, oppervlakkige en platvloerse taal is ongepast, spreek liever woorden van dank.’

Het thema ‘ navolgen ‘ komt bij Paulus vaak terug. Paulus navolgen, de man die zelf een navolger van Jezus Christus was. Christus navolgen. God de Vader navolgen. God heeft ons genade en vergeving van al onze zonden gegeven, met als doel dat wij Zijn voorbeeld na zouden volgen. Als motief voor zijn vermaningen voerde Paulus steeds aan dat zijn lezers Gods geliefde kinderen zijn. Van geliefde kinderen mag je verwachten dat ze het voorbeeld van hun vader volgen. Concreet betekent het navolgen van God dat je wandelt in de liefde. Dat wil zeggen dat je hele leven bepaald wordt door de liefde als een antwoord op de liefde die Jezus ons heeft laten zien. Het zelfopofferende karakter van Christus` sterven was onbeschrijflijk dierbaar in de ogen van Zijn Vader. Het was als een geur van het allerkostbaarste parfum. De Vader wil niets liever dan dat wij dezelfde geur verspreiden, die van liefde, overgave en toewijding. Aan God maar ook aan elkaar. 

Jezus die zichzelf gegeven heeft. Jezus die nooit een verkeerd woord heeft gezegd, een verkeerde gedachte heeft gedacht of een verkeerde daad heeft gedaan. Hij is ons voorbeeld in alles! In het licht van het leven van onze Heere Jezus Christus, komen vermaningen goed aan. We zien wat Jezus voor ons gedaan heeft, dat geeft Hem volkomen recht van spreken. 

Wij worden in de Efezebrief gewaarschuwd voor onwettige vormen van seksualiteit, die lijnrecht ingaan tegen de mooie kant van het huwelijksleven, zoals beschreven in het Hooglied. 

Paulus verbindt direct aan deze zonden, de zonde van hebzucht. Dat wil zeggen het begeren van iets ten nadele van anderen. We mogen dus wel goede dingen begeren, en daarnaar streven. De Bijbel staat vol kostbare informatie die ons de rechte weg van God leert. In de veilige omheining van Gods wetten is een zuiver en heilig leven mogelijk, ook hier op aarde al. 

Paulus schreef de voormalige heidenen in Efeze ook dat ze geen domme, dwaze, oppervlakkige en dubbelzinnige taal mochten bezigen. Veel beter was het om woorden van dank te spreken, aldus Paulus. 

Het is het allermooiste wanneer het leven van een gelovige gekenmerkt wordt door dankzegging. ( eucharistia ) Dankzegging is het waardige antwoord van een mens op de genade van Gods kant aan ons bewezen. Dankzegging, waarin de mens God ziet als de Gever van alles wat goed is. 

Als je eens over deze woorden van Paulus nadenkt, dan concludeer je dat het een goede zaak is om werk te maken van je dankzegging aan God, maar ook aan de mensen om je heen. Dus: bel je ouders, bel je vrienden, schrijf dat kaartje, wees goed en zorgzaam voor je medemens! 

One response to “Dankbaarheid ( 3 )

  1. I see You’re really a good webmaster. This web site loading speed is amazing.

    It sort of feels that you are doing any distinctive trick. In addition, the
    contents are masterwork. you have done a wonderful process on this subject!

    Similar here: <a href="[Link deleted]internetowy and also
    here: <a href="[Link deleted]online

Geef een reactie