Daniël ( 10 )

Daniël 7 : 19 – 28 

Nadat Daniël zich wat hersteld had van de schrik vroeg hij aan de engel: “ Kunt u mij vertellen wat het vierde dier betekent? Het ziet er totaal anders uit dan de andere dieren. “ Daar had hij gelijk in, het vierde dier zag er met zijn ijzeren tanden en bronzen klauwen buitengewoon angstaanjagend uit. Zoals gezegd aten zijn ijzeren tanden alles op wat los en vast zat en vertrapten zijn bronzen klauwen alles waarover hij liep. Bovendien maakten de horens met ogen en zijn mond vol grootspraak veel indruk op Daniël. Hij had gezien hoe de horens een oorlog tegen de heiligen begonnen. Een oorlog die het monster won tot er hulp op kwam dagen in de vorm van de oude wijze man met het witte haar. Hij had ervoor gezorgd dat de heiligen rechtvaardig behandeld werden en het koninkrijk in bezit kregen. 

De engel gaf Daniël gelijk antwoord op zijn vraag, en zei: Het vierde dier betekent dat er nog een vierde koninkrijk op aarde zal komen. Het zal er totaal anders uitzien dan de andere koninkrijken op aarde. Het zal de hele aarde verslinden, vertrappen en vermorzelen. Je ziet die tien horens toch Daniël? Dat zijn tien koningen die uit dat koninkrijk zullen voortkomen. Als de koningen allemaal gestorven zijn, zal er een nieuwe koning opstaan. Hij zal totaal anders zijn dan zijn voorgangers. Door hem zullen er drie andere koningen hun positie verliezen. De laatste koning zal tegen de God van hemel en aarde in opstand komen. Daar blijft het niet bij, hij zal ook alle volgelingen van God onderdrukken. Deze koning zal zijn uiterste best doen om alle feestdagen en wetten van de Allerhoogste God te veranderen. Daar zal hij drieënhalf jaar zijn uiterste best voor doen. 

Gelukkig zal er een strafproces tegen hem in gang worden gezet. De koning zal de rechtzaak verliezen. Voor straf zal hij al zijn macht kwijtraken, en voor altijd van het wereldtoneel verdwijnen. Nadat de wrede koning verdwenen zal zijn, krijgt het volk van God alle macht toegewezen. Het volk van God zal de macht en de rijkdom van alle koninkrijken overnemen. Gods mensen zullen voor altijd regeren. Alle machthebbers zullen het volk van God dienen en gehoorzamen. 

In de loop van de eeuwen zijn er legio speculaties gemaakt over de vraag welk rijk Daniël in zijn visioenen gezien moet hebben. Sommige uitleggers zeggen dat het vierde koninkrijk dat van de Seleuciden is, en de kleine hoorn Antiochus en dat de vervulling van deze profetieën in de geschiedenis van de Makkabeeën te lezen is. Anderen zien in het vierde koninrijk het Romeinse rijk. De kleine hoorn zou Julius Ceasar zijn en de opeenvolgende keizers. Maarten Luther zag in de kleine hoorn het Turkse rijk. Omdat profetieeën soms meerdere vervullingen hebben kunnen alle profetieën waar zijn. Ongetwijfeld werd in dit visioen ook de vervolgingsmacht van Rome tegen de christelijke religie zichtbaar. Eeuwen later zou Johannes naar de dromen van Daniël verwijzen. 

De trouwe Daniël kreeg vervolgens een blij vooruitzicht van Gods koninkrijk onder de mensen. De overwinning ervan op alle tegenstand vulde zijn hart met blijdschap. De almachtige God van hemel en aarde gunde hem een blik in de wereldgeschiedenis. Er zouden nog dagen van voorspoed komen voor de Joodse Kerk. De Messias zou komen om Zijn heerlijk koninkrijk gestalte te geven. En uiteindelijk zou Christus terugkomen op de wolken van de hemel. De apostelen zou de prediking van het Heil worden toevertrouwd. Het Evangelie zou vanuit Jeruzalem de hele wereld ingaan, en alle bewoners van de aarde zou het ter ore komen. Wanneer Jezus terugkomt op de wolken van de hemel, zal iedereen weten waarom hij of zij geoordeeld worden zal. Het mooiste zal zijn dat het volk van God geestelijke heerschappij geleerd zal hebben over zichzelf. Ze zullen grote overwinningen halen op het kwaad, en de satan. Daniël zag voor zijn geestesoog een heerlijk koninkrijk verrijzen. Een koninkrijk van licht, heiligheid en liefde. De heiligen mogen het koninkrijk tot in alle eeuwigheid in ontvangst nemen, er zal nooit meer een eind komen aan deze heerlijke tijd. Dat is omdat hun Koning de Allerhoogste is, en omdat Zijn rijk een eeuwig rijk is. “ Omdat Ik leef, zult u ook leven “ heeft Jezus gezegd. ( Johannes 14 : 9 ) En Zijn rijk is ons rijk. 

Geef een reactie