Bidden met sterke stem

In die tijd liet koning Herodes een aantal christenen oppakken en mishandelen. En hij liet Jakobus, de broer van Johannes onthoofden. De Joden vonden het goed wat hij deed. Toen Herodes dat merkte, liet hij ook Petrus oppakken. Dat gebeurde in de week van het Joodse Paasfeest. Herodes was van plan om Petrus na het feest aan het volk te laten zien, en hem dan te doden. Tot die tijd sloot hij hem op in de gevangenis. Hij liet hem bewaken door vier groepen van vier soldaten. 
Terwijl Petrus in de gevangenis zat, waren de christenen steeds voor hem aan het bidden. ( Hand. 12 : 1 – 5 ) 

Na de uitstorting van de Heilige Geest in Handelingen 2 bleef het niet lang rustig. Hoewel je zeker kunt stellen dat er een grote opwekking plaatsvond te Jeruzalem, stak er onafgebroken nu eens hier, dan weer daar een storm op. Koning Herodes – hoewel hij van oorsprong uit een Edomitisch geslacht afkomstig was – schijnt toch een proseliet van de Joodse godsdienst te zijn geweest. Volgens Flavius Josephus ijverde hij voor de Mozaïsche gebruiken en zette hij zich sterk in  voor de Joodse ceremoniën. Hij was viervorst van Galilea. Daarnaast bestuurde hij Judea, een taak die hem door keizer Claudius opgedragen was. Zijn hoofdresidentie bevond zich te Jeruzalem. Vanwege zijn bijzondere interesse in de Joodse religie, genoot hij grote populariteit onder het Joodse volk. Om de Joodse leiders voor zich in te winnen, sloeg hij de handen aan sommige gemeenteleden om hen kwaad te doen. Onder de gearresteerden bevond zich Jakobus, de broer van Johannes. Hij werd met het zwaard onthoofd en was na Stefanus de tweede martelaar voor het geloof in Jezus Christus.

Toen Herodes Agrippa merkte dat hij erin slaagde om op deze manier de Joden gunstig te stemmen, besloot hij om ook Petrus  – de leider van de gemeente – te arresteren. Bijzonder opmerkenswaardig is het feit dat Lucas niet meer alleen naar de Joodse leiders verwees, maar naar het hele Joodse volk. UIt deze feiten kun je concluderen dat de aanvankelijke sympathie voor de leer van Jezus, en voor de apostelen was weggeëbd. 

De arrestatie van Petrus vond plaats op het Paasfeest. Daarom moest het proces worden uitgesteld tot na de dagen van de ongezuurde broden. Jeruzalem was boordevol pelgrims, en alle onrust moest worden vermeden. 

Voor Petrus was het intussen al zijn derde arrestatie. ( Hand. 4 : 1 / 5 : 18 ) Petrus werd onder speciale voorzorgsmaatregelen gevangen gezet. Hij werd door vier viertallen soldaten bewaakt, die elkaar om de drie uur aflosten. 

Herodes wist dat er waarschijnlijk niet veel sympathie onder het volk zou zijn voor deze trouwe volgeling van Jezus. Daarom zou Petrus op een verhoogd podium berecht worden, zodat hij niet voortijdig door het volk gelycht kon worden. Er stond Petrus dus niet veel goeds te wachten. 

Intussen gebeurde er iets ontroerends. De gemeente met de eerste christenen vormde een gebedsketen. Onafgebroken – dag en nacht – werd er vurig voor Petrus gebeden. Het was een felle strijd tussen een wereldse grootmacht en de Goddelijke almacht om het leven van Petrus. De gemeenteleden, die natuurlijk hevig geschrokken waren door de berechting en dood van Jakobus, moeten de ernst van de situatie maar al te goed gevoeld hebben. Ze waren dan ook zeer gemotiveerd om vurig te bidden voor het leven van hun geliefde leider. De grondtaal gebruikt het woord ektenes = intens, vurig, voortdurend. Hetzelfde woord werd gebruikt voor de gebeden van de Heere Jezus in de hof van Getsemané. ( Lucas 22 : 44 ) Dag en nacht ging het gebed voor Petrus door. Lucas noemde deze feiten zo nadrukkelijk omdat het vertrouwend bidden van doorslaggevende betekenis zou blijken te zijn bij het openbaar worden van Gods kracht! ( Hand. 16 : 25 ) 

Herodes wilde Petrus na de paasweek voorbrengen om hem te veroordelen. De nacht waarom het hier ging was waarschijnlijk aan het einde van de paasweek. Gewoonlijk werden gevangenen die streng werden bewaakt aan één soldaat vastgeketend. Petrus werd aan vier soldaten vastgeketend. 

Petrus lag rustig te slapen, dat was bijzonder opmerkelijk. De volgende dag zou er over zijn leven worden beslist. Het bleek duidelijk dat hij een ervaren en volwassen gelovige was, die zijn leven helemaal aan de Heere toevertrouwde. Petrus was volkomen bereid om voor de naam en de zaak van God te sterven. 

Maar zijn tijd was nog niet gekomen. Plotseling stond er een engel bij hem. ( Hand. 5 : 19 ) De engel stootte Petrus wakker en beval hem om op te staan. Tegelijkertijd kletterden de boeien op een bovennatuurlijke wijze van hem af. Het lichtschijnsel dat gelijk met de engel verscheen moet op Gods tegenwoordigheid geduid hebben. ( Lucas 2 : 9 ) De dienstdoende soldaten hadden niets in de gaten. Ietwat verdwaasd volgde Petrus de bevelen van de engel op. Het hele gebeuren was zo bijzonder dat Petrus niet wist of hij nu wakker was of droomde. Pas toen de engel hem alleengelaten had, drong de essentie van het wonder tot hem door. Hij had alle wachten gepasseerd, terwijl niemand in de gaten had dat hij aan het ontsnappen was. Toen de engel met zijn lichtschijnsel verdwenen was, realiseerde Petrus zich wat er was gebeurd, en kwam hij tot zichzelf. 

God had hem gered uit de macht van Herodes en uit al de verwachting van het volk van de Joden, die terechtstelling van Petrus was door God zelf voorkomen, op het vurig gebed van de gemeenteleden! Wie er aan twijfelt of bidden zin heeft, mag zich laten bemoedigen door deze schitterende geschiedenis. 

 

16 responses to “Bidden met sterke stem

 1. <a href="[Link deleted]CHEAP AIRLINE TICKETS FROM BALTIMORE / WASHINGTON INTERNATIONAL AIRPORT TO LIBERIA
  <a href="[Link deleted]CHEAP AIRLINE TICKETS FROM BROWNSVILLE/SOUTH PADRE ISLAND INTERNATIONAL AIRPORT TO AR
  <a href="[Link deleted]CHEAP AIRLINE TICKETS FROM SALT LAKE CITY INTERNATIONAL AIRPORT TO PAKISTAN
  <a href="[Link deleted]CHEAP AIRLINE TICKETS FROM KAHULUI AIRPORT TO YEMEN

 2. <a href="[Link deleted]CHEAP AIRLINE TICKETS FROM WALLA WALLA REGIONAL AIRPORT TO LAOS
  <a href="[Link deleted]CHEAP AIRLINE TICKETS FROM CAPE MAY COUNTY AIRPORT TO PAPUA NEW GUINEA
  <a href="[Link deleted]CHEAP AIRLINE TICKETS FROM PROVO MUNICIPAL AIRPORT TO WYOMING
  <a href="[Link deleted]CHEAP AIRLINE TICKETS FROM NV TO TX

 3. You’re really a excellent webmaster. The web site loading pace is amazing.
  It seems that you’re doing any unique trick.
  Furthermore, the contents are masterwork. you have performed a fantastic
  job on this subject! Similar here: <a href="[Link deleted]internetowy and also here:
  <a href="[Link deleted]online

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *