Bidden ( 7 )

Manieren, momenten en plaatsen om te bidden
Door de Heilige Geest
Efeze 6 : 18 

‘ Laat u bij het bidden leiden door de Geest, iedere keer dat u bidt. Blijf waakzaam en bid voortdurend voor alle heiligen. Bidt ook voor mij dat mij de juiste woorden gegeven worden wanneer ik verkondig zodat ik met vrijmoedigheid het mysterie mag openbaren van het Evangelie waarvan ik gezant ben ook in de gevangenis. Bid dat ik daarbij zo vrijmoedig spreek als nodig is. ‘ ( Efeze 6 : 18 ) 

Het zwaard van de Geest – het Woord van God – kan ook verbonden worden met het gebed in de Geest ( vgl 1 Tim. 4 : 5 ), het gebed dat door de Heilige Geest wordt geïnspireerd. 

Paulus heeft het in Efeze 6 over de wapenrusting van God. Maar alle onderdelen die hij noemt ( vs 12 – 17 ) zijn op zichzelf ontoereikend wanneer ze niet worden vergezeld van een voortdurend gebed. Het voorzetsel dia ( door, door middel van ) geeft aan op welke manier dit bidden gebeurt. Namelijk door gebed en smeking. ( vgl Filip. 4 : 6 ) Deesis ( smeking ) is het verzoek dat je voor jezelf of voor iemand anders doet. En painti kairoi geeft aan dat het gaat om iets wat je te allen tijd, bij iedere gelegenheid doet. Het gaat dus om een levendig  gebedsleven waarvan de apostel zelf het voorbeeld heeft gegeven. Het bidden door de Geest is het bidden onder de leiding en inspiratie van de Heilige Geest. 

Speciaal met het oog op dit gebedsleven moeten gelovigen waakzaam zijn. Dit kan Paulus figuurlijk bedoeld hebben, zoals je dat ook terugvindt in Marcus 13 : 33 / Lucas 21 : 36 / 1 Petrus 5 : 8, maar het kan ook zo zijn dat het letterlijk betekent dat je een deel van je nachtrust opgeeft voor het gebed. ( 2 Kor. 6 : 5 / Marcus 1 : 35 / Lucas 6 : 12 / 18 : 7 ) Omdat Paulus het ook heeft over volharding, lijkt het het meest voorhanden liggend dat het om het laatste gaat. 

Het bidden in de Geest wordt dus aangezet door de Heilige Geest. In het Grieks wordt deze uitspraak als een bijzin gekoppeld aan het voorafgaande, met name aan de woorden: ‘ houdt stand ‘ ( vs 14 ) 

Eigenlijk is het zo dat het gebed alle andere delen van onze christelijke wapenrusting samenbindt. De Heere wil dat wij aan alle genadegaven die we van Hem ontvangen hebben, gebed toevoegen en daar vaste tijden voor reserveren. Hij wil ook dat wij daarmee doorgaan zolang wij in deze wereld leven. Deze oproep van Paulus geeft ook aan dat wij naast onze gewone gebeden bijzonder moeten bidden voor de trouwe dienaren van God. Het hele Evangelie was een verborgenheid tot het bekend gemaakt werd door Goddelijke openbaring. Paulus had een grote begaafdheid voor talen, hij werd zelfs met Mercurius vergeleken. ( Handelingen 14 : 12 ) Toch wilde hij dat zijn vrienden voor hem zouden bidden om de opening van zijn mond. Hij was een bijzonder moedig man, toch wilde hij dat zijn vrienden God zouden bidden om vrijmoedigheid. Hij zat in de gevangenis, toch bleef hij in het ambt dat hem door Christus opgedragen was. De meest begaafde predikanten en voorgangers zullen voordeel hebben van de gebeden van mede gelovigen, en mogen ze daarom ernstig voor zich wensen en vragen. 

2 responses to “Bidden ( 7 )

  1. Wow, marvelous blog format! How lengthy have you been running a
    blog for? you make blogging glance easy. The entire look of your site
    is fantastic, as smartly as the content material! You can see
    similar here <a href="[Link deleted]

Geef een reactie