Bidden ( 5 )

Manieren, momenten en plaatsen om te bidden.
Overal
1 Timotheüs 2 : 8 

Na een uiteenzetting over Gods liefde voor alle mensen en een uitwijding over Paulus` persoonlijke bediening, keerde Paulus terug naar het onderwerp waar hij mee bezig was: het gebed. Nu kwam de nadruk te liggen op de innerlijke houding van de bidder. Het ging niet om het bidden op zich, maar om het bidden in heiligheid, zonder boosheid of ruzie. Om die reden – en ook omdat hij in vers 8 de mannen en in vers 9 de vrouwen aansprak, zei Paulus hier niet dat alleen de mannen mochten bidden. Dat Paulus de mannen noemde hangt waarschijnlijk samen met de praktijk in de synagoge, waar alleen de mannen voorgingen. Waarschijnlijk hebben de vroeg-christelijke gemeenten dit gebruik overgenomen. Maar in de gemeente van Korinthe lag dat anders. Daar baden en profeteerde de vrouwen wel, maar er werd wel van ze verwacht dat ze een houding van bescheidenheid en onderdanigheid aan de dag legden. ( 1 Kor. 11 : 2 – 16 / 14 : 34 ) 

Op iedere plaats had betrekking op alle huizen van Korinthe, niet alleen op de synagoge. 

Wij mogen overal samenkomen om te bidden.Vrouwen mogen ook bidden en profeteren want Paulus schrijft in Galaten3 : 28 dat mannen en vrouwen één zijn in Christus. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *