Bidden ( 3 )

Manieren, momenten en plaatsen om te bidden.
Met twee of drie samen
( Matth. 18 : 19 ) 

“ Ik verzeker jullie nogmaals: als twee van jullie hier op aarde eensgezind om iets vragen, wat het ook is, dan zal Mijn Vader in de hemel het voor hen laten gebeuren. Want waar twee of drie in Mijn Naam samen zijn, ben Ik in hun midden. “ 

Dat het gebed van meerdere personen meer uitwerking heeft dan dat van één was een bekend gegeven onder de Joden. Toch gaat het in deze schrifttekst niet zozeer om de meerwaarde van gezamenlijk boven individueel gebed, maar meer over de eensgezindheid bij het bidden. Zo geeft de Heere Jezus hier aan wat de basis is van de volmacht van de gelovigen. Deze volmacht is afhankelijk van God en ligt geworteld en verankerd in het gebed. 

Eenparig, eensgezind ( sumphonio ) is samengesteld uit de woorden sun ( samen ) en phonio ( geluid ), en betekent letterlijk: samenstellen, in harmonie zijn, in geloofsverbondenheid. 

78 responses to “Bidden ( 3 )

 1. За мужчиной и женщиной, вступающих в брак, стоят
  их семьи, стремящиеся одна за счет
  другой казаться лучше, аристократичнее.

  Подобное явление наблюдается и в
  более многочисленных социальных общностях.

  Так, враждебно относятся друг к другу немцы юга и севера, англичанин с пренебрежением смотрит на шотландца.
  Поэтому возникающая сильная неприязнь между людьми с такими
  явными различиями, как культура, вероисповедание, цвет
  кожи, совсем нас не удивляет.
  Однако эта враждебность не проявляется во время подкрепленного либидо самого процесса объединения людей в
  ту или иную группу. <a href="[Link deleted]я потеряла интерес к жизни?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *