Bidden ( 3 )

Manieren, momenten en plaatsen om te bidden.
Met twee of drie samen
( Matth. 18 : 19 ) 

“ Ik verzeker jullie nogmaals: als twee van jullie hier op aarde eensgezind om iets vragen, wat het ook is, dan zal Mijn Vader in de hemel het voor hen laten gebeuren. Want waar twee of drie in Mijn Naam samen zijn, ben Ik in hun midden. “ 

Dat het gebed van meerdere personen meer uitwerking heeft dan dat van één was een bekend gegeven onder de Joden. Toch gaat het in deze schrifttekst niet zozeer om de meerwaarde van gezamenlijk boven individueel gebed, maar meer over de eensgezindheid bij het bidden. Zo geeft de Heere Jezus hier aan wat de basis is van de volmacht van de gelovigen. Deze volmacht is afhankelijk van God en ligt geworteld en verankerd in het gebed. 

Eenparig, eensgezind ( sumphonio ) is samengesteld uit de woorden sun ( samen ) en phonio ( geluid ), en betekent letterlijk: samenstellen, in harmonie zijn, in geloofsverbondenheid. 

One response to “Bidden ( 3 )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *