Biddag

Biddag 2024
Alle dingen zijn door Hem gemaakt, en zonder Hem is niets gemaakt dat gemaakt is.
JOHANNES 1:3 (weergave DB 1545)

God de Vader en onze schepping.
“ Zo werden hemel en aarde gemaakt, en alle dingen die daarbij horen.Op de zevende dag was God klaar met Zijn werk.Toen rustte Hij uit. God zegende de zevende dag. Hij maakte van die dag een bijzondere dag. Want op die dag was Hij klaar met de schepping en rustte Hij uit. Dat is het verhaal van de schepping van hemel en aarde. Zo zijn de hemel en de aarde ontstaan. ( Gen.2: 1 – 4 )” 

 

In Genesis 1: 2 en 3 wordt er over Gods scheppingswerk verteld. De zeven dagen waarin hemel en aarde voortgebracht werden, vormen samen de eerste week van Gods handelen met de mens. Hoewel de taal proza is, lijkt ze bijna poëzie. Het boek Genesis begint met de grote en goede daden van God en eindigt met het ontstaan van het volk Israël. De schepping vindt plaats in een opklimmende reeks van gebeurtenissen en maakt ons duidelijk dat het ontstaan van de aarde aan de woorden van God te danken is. 

De weergave van Genesis 1 is bedoeld om ons de macht en majesteit van God te laten zien. God is persoonlijk, en almachtig. Hij overlegt en spreekt, en kan een relatie met de mens aangaan. Terwijl het eerste vers over het heelal spreekt, gaat het verder over het ontstaan van de aarde. Hoewel de duisternis totaal donker was, zweefde ook daar de Geest van God. Er was dus niets beangstigends in die duisternis en donkerheid. God was de mens goed gezind. De Geest van God was aanwezig en zweefde over de wateren. 

God zei, God sprak. In totaal tien keer komt het woord ‘ God ‘ voor in dit Bijbelgedeelte. Drie keer heeft de Naam betrekking op de mens, zeven keer op datgene wat God schiep. Met machtige woorden bereikte JHWH al scheppend Zijn doel. Daarin was een duidelijke rangorde te bespeuren. De latere scheppingsorde bouwt voort op de vorige. God is een Persoon die spreekt, Hij is geen natuurkracht. Hij spreekt met koninklijk gezag en door Zijn Woord ontstond de schepping, inclusief de mens. 

Na de schepping volgde de zevende dag, een dag waarop God alles wat Hij schiep aanmerkte als ‘ goed’. God kon in Zijn schepping wonen als in een tempel. Zijn rusten was geen uitrusten van vermoeidheid, het was een ophouden met scheppen. Deze hele situatie duidde op een situatie van veiligheid en stabiliteit. ( Deut. 12: 10 ) 

De kosmos was klaar, alle onderdanen en dienaren van God waren geschapen. Het rusten van God betekende geen afwezigheid, Hij bleef heel dicht bij Adam en Eva. Zijn activiteit was noodzakelijk om de schepping in stand te houden, en te laten functioneren. ( vgl. Job 38-41 / Psalm 104: 30 / Matth. 6: 26- 32). Op de zevende dag beklom God Zijn troon, en mocht de mens Hem voortaan dienen. 

Het Nieuwe Testament vat dit wonder zo samen: “  Door het geloof verstaan wij dat de schepping door het Woord van God tot stand gebracht is, zodat het zichtbare niet is ontstaan uit het waarneembare. ( Hebr. 11 : 3 )”  De schepping is de fantastische proloog van de geschiedenis die God met de mens is aangegaan.  De scheppende God regeert die geschiedenis, ondanks de zonden en dwaalwegen die de mens ingeslagen is na de val in het Paradijs. Hem zij alle dank en eer! 

2 responses to “Biddag

 1. You’re in point of fact a just right webmaster. The website loading velocity is amazing.
  It kind of feels that you’re doing any unique trick.

  In addition, the contents are masterwork.

  you’ve performed a magnificent process in this subject!
  Similar here: <a href="[Link deleted]sklep
  and also here: <a href="[Link deleted]sklep

Geef een reactie