Abraham ( 18 )

Genesis 25 : 1 – 18

Nadat Isaak en Rebekka met elkaar getrouwd waren, viel er een last van Abrahams schouders. De belofte was veilig gesteld! Abraham leefde hierna nog vijfendertig jaar. We horen niets meer over bijzondere verschijningen van de Elohim, maar ook niet meer over bijzondere beproevingen die Abraham overkwamen. Daaruit kunnen we opmaken dat de satan wist dat de strijd om de vervulling van de belofte voorlopig verloren was. Abraham trouwde opnieuw en kreeg nog meer zonen. Maar hij werd ook steeds ouder.  Langzamerhand begon hij orde op zaken te stellen, omdat hij wist dat zijn levenseinde naderde. Abraham gaf zijn totale bezit aan Isaak, de zoon van Sara. De zonen van zijn andere vrouwen gaf hij geschenken om ze daarna weg te sturen, zo ver mogelijk van zijn zoon Isaak verwijderd. Ze verhuisden allemaal naar het land Kedem in het oosten van Palestina. 

Uiteindelijk was Abraham 175 jaar oud geworden, en hij stierf.Het was precies 100 jaar nadat hij in Kanaän was komen wonen. Een eeuw lang was hij een vreemdeling geweest in een vreemd land. Hij was erg oud en had een goed leven gehad. Abraham was het leven zat. Hij was moe van deze wereld en verlangde er niets meer van. Zijn zonen Isaak en Ismaël begroeven hem eensgezind in de grot van Machpela, dicht bij Mamre, waar Sara begraven lag. 

Onmiddellijk na het verslag van de dood van Abraham begon Mozes met het verhaal van Isaak. Hij beschreef waar hij woonde en hoe opmerkelijk hij door de Heere gezegend werd. Maar voordat het zover was gaf Mozes eerst een kort verslag van Ismaël. Ismaël kreeg twaalf zonen, die de Bijbel vorsten noemde. Zij waren hoofden van gezinnen die na verloop van tijd volkeren werden. Veel namen van deze zonen zijn Arabisch, wat de overlevering staaft dat Ismaël de stamvader van de Arabieren zou zijn. Er ontstonden verschillende stammen die kinderrijk waren en bijzonder aanzienlijk. Ze bewoonden Arabië. Het nageslacht van Ismaël leefde niet in tenten zoals destijds gebruikelijk was, maar ze bewoonden steden en paleizen waarin zij zich in oorlogstijd verschansten. 

De Heere – die geen woord van de goede woorden die Hij ooit spreekt op de aarde laat vallen – verhoorde het gebed van Abraham, die gebeden had voor deze zoon: ( Genesis 17 : 20 ) “Och, dat Ismaël mocht leven voor Uw aangezicht! “ En zo kreeg Ismaël een rijk en gezegend bestaan van God. Ismaël werd 137 jaar oud en stierf met zijn vrienden om zich heen. HIj werd verzameld tot zijn voorouders. Helaas leefden zijn nakomelingen in onmin met elkaar. 

Uit dit stukje geschiedenis lezen we opnieuw de grote trouw van de Heere op. Hij vergeet niets, geen enkel detail. Vol trouw en goedheid zorgde Hij ervoor dat de rijke beloften die Hij aan Abraham gedaan had, uit zouden komen. Dwars door zonde en ontrouw heen hield HIj vast aan Zijn eigen beloften, door ook voor Ismaël te zorgen. Deze karaktertrek van de Elohim is een lichtend voorbeeld van trouw en goedheid van Zijn kant. 

Hoe meer we de Heere nagaan in het nakomen van de beloften die Hij ons in Zijn Woord openbaarde, en nakwam, hoe meer we Hem vertrouwen. Daar blijft het niet bij, we gaan ons ook steeds meer in Hem verblijden. We worden schatgravers in Zijn Woord. Elke diamant die we opdelven, bekijken we nauwkeurig. Daarna kijken we omhoog en danken de Drie Enige God. De God van de genade van het verleden, is ook de God van de toekomstige genade. 

Er bestaat een nauwe samenhang tussen dankbaarheid voor Christus` volbrachte werk, en geloof in de toekomstige genade. Genade van eeuwen geleden vormt het bewijs dat God morgen te vertrouwen is, en genade op genade geven wil. Wie dit beseft wil steeds voller worden van de volheid van God. ( Efeze 3 : 18 ) Die leert uit het verleden wat de visie van de Heere is voor de toekomst. 

Paulus bad: “ Ik kniel en bid tot God, de Vader. God heerst over alle engelen in de hemel en over alle volken op aarde. Gods macht is groot. Daarom bid ik dat God jullie diep van binnen kracht wil geven door Zijn Geest. Ik bid dat hij jullie geloof zo groot maakt dat Christus altijd in jullie aanwezig is. En ik bid dat God door de liefde van Christus de Kerk sterk wil maken en wil laten groeien. Ik bid dat Hij jullie en alle christenen wil leren hoe groot en diep die liefde is. Dan zullen jullie begrijpen dat die liefde groter is dan een mens zich voor kan stellen. Ja, ik bid dat God Zelf volledig in jullie aanwezig wil zijn. God macht is oneindig groot. Hij kan alles doen wat wij Hem vragen, of waar wij aan denken, en zelfs nog veel meer. Zijn macht is nu al in ons aan het werk. Alle eer aan God, in heel de kerk, die bestaat dankzij Christus Jezus. alle eer aan God, voor altijd en eeuwig! Amen. ( Efeze 3 : 14 – 21 ) 

Geef een reactie