Jezus volgen ( 2 )

Mattheüs 10 : 16 = 39 

Het was duidelijk: Jezus en de leerlingen hoorden bij elkaar. Jezus ging verder met het onderwijs aan Zijn leerlingen. Hij opende zijn mond en zei: “ Een leerling is niet belangrijker dan zijn leraar. Een slaaf is niet belangrijker dan zijn meester. Een goede leerling wil zich de skills van zijn meester toe eigenen, en een goede slaaf wil op zijn heer lijken. Er is maar Eén leraar en Meester; dat ben Ik. Er worden vreselijke dingen over Mij gezegd, zelfs dat Ik de duivel ben. Jullie moeten begrijpen dat er jullie niet veel beters te wachten zal staan. ” 

De Meester keek de ongeruste gezichten van Zijn leerlingen eens aan en vervolgde: “ Wees niet bang voor mensen die slechte dingen over jullie zeggen. Want alles wat verborgen is, zal openbaar worden. Elk geheim zal bekend worden. Mijn lessen zijn nu nog geheim, maar het is Mijn opdracht aan jullie om ze iedereen te leren. Wees niet bang. Mensen kunnen jullie lichaam misschien doden, maar jullie ziel niet. Je moet alleen ontzag hebben voor God, omdat Hij de ziel en lichaam van een mens in de Gehenna kan storten. 

Opnieuw nam de Meester een voorbeeld uit het dagelijks leven. Hij zei: “ Mussen kosten bijna niets, je koopt ze voor een paar cent. Toch zorgt de macht van jullie vader ervoor dat er niet één zomaar dood neervalt. De alwetendheid van God zorgt er zelfs voor dat Hij weet hoeveel haren jullie op je hoofd hebben. Wie dat weet is nooit meer bang, jullie zijn zo kostbaar voor Hem dat je de vogels ver te boven gaat! 

Vertel de mensen dat je bij Mij hoort. Ik hoor jullie stem altijd en zal Mijn Vader zeggen dat jullie je niet voor Mij schamen. Maar wee de mens die zegt dat hij Mij niet kent. Dan zal Ik tegen Mijn Vader zeggen dat Ik jullie niet ken. 

Heb geen illusies, Ik ben niet op aarde gekomen om vrede te brengen, Ik breng vijandschap. Mensen die bij Mij horen zullen door hun eigen familie vijandig behandeld worden. Er zal om Mijn Naam ruzie komen tussen vaders en zonen, moeders en dochters, schoonmoeders en schoondochters. Wie meer van zijn familie houdt dan van Mij kan Mijn discipel niet zijn en kan niet bij Mij horen. Wie meer van zijn zoon of dochter houdt, dan van Mij ook niet. Je kunt alleen maar bij Mij horen als je met Mij meegaat en samen met Mij bereid bent om te lijden. Wie probeert om zijn leven te redden, zal het verliezen. Maar je kunt ook je leven verliezen omdat je Mijn discipel bent. Dan zul je je leven juist voor altijd behouden. 

God beloont mensen die goed zijn voor de gelovigen. Iedereen die jullie met open armen ontvangt, ontvangt Mij. En niet alleen Mij, maar ook Mijn Zender. Stel dat iemand goed voor een profeet zorgt omdat die bij Mij hoort. Dan krijgt hij van God dezelfde beloning als een profeet. Stel dat iemand een goed mens ontvangt omdat het een mens is dat bij God hoort. Dan krijgt zo iemand van God dezelfde beloning als een goed mens. Luister aandachtig naar Mijn woorden. Stel dat iemand een glas koud water uitgeeft aan een gelovige omdat die bij Mij hoort. Dan krijg zo iemand zeker een beloning van God. 

Jezus zweeg. De leerlingen ook. Ze lieten de woorden van Jezus tot zich doordringen maar hadden geen notie van de strekking ervan. Hoe diep het lijden zou zijn dat van hen gevraagd zou worden. Het is voor een leerling van Jezus bijzonder bemoedigend om inzicht te krijgen in zijn situatie. Bij al Zijn woorden gaf de Meester steeds overvloedige vertroostingen aan Zijn leerlingen mee. De moeilijkheden waarvoor zij zich geplaatst zouden zien, zouden misschien erg naar zijn, maar niet eeuwigdurend. Zij zouden gedragen kunnen worden tot het einde omdat de leerlingen door eeuwige armen gedragen zouden worden. Satan zou zeker proberen om Jezus` volgelingen te laten zondigen, net zoals hij dat bij alle mensen probeerde. Maar God zou trouw zijn en hen altijd helpen. Hij zou ervoor zorgen dat ze het vol zouden kunnen houden en geen verkeerde keuzes zouden maken. ( 1 Kort. 10 : 13 ) 

De geheimen waarover Jezus sprak betroffen in de eerste plaats de openbaring van het Evangelie aan de hele wereld. De waarheden die nog als geheimen verborgen waren voor de mensenkinderen zouden bekendgemaakt worden aan alle volken in hun eigen taal. ( Handelingen 2 : 11 ) Het is een grote bemoediging voor mensen die Christus` werk doen dat het zeker gedaan zal worden. Hoe bedekt hun onschuld en voortreffelijkheid ook zullen blijven, het zal eens ontdekt worden. Al hun smaad zal afgewenteld worden en hun genadegaven en verdiensten die nu nog bedekt zijn, zullen ontdekt worden. ( 1 Kor. 4 : 5 ) 

Daarom moeten leerlingen van Jezus Zijn waarheden getrouw openbaar maken, en het aan Jezus overlaten om op Zijn tijd hun onschuld aan het licht te brengen. 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *