Ontmoeting!

 
Een ochtend in de Ontmoetingskerk.
“ Het was een week waarin diep verdriet en vaste Hoop samen kwamen.” zo begint de weekbrief. Het overlijden van één van ons op de leeftijd van 21 jaar heeft velen geraakt. Met name het gezin waaruit hij kwam, maar ook vele vrienden en familie. In het verdriet merkten we Gods heilzame en troostrijke aanwezigheid. Het medeleven vanuit de gemeente was bijzonder. Laten we biddend om dit gezin heen staan. Deze zondagmorgen komen we samen voor Gods aangezicht als gemeente om samen te huilen met hen die huilen en blij te zijn met hen die blij zijn. ( Rom. 12: 15 ) en van Jezus Christus te horen. We lezen op deze zondagmorgen 1 Petrus 4: 1 – 11 waarin de kerntekst 4: 7 staat: “ Het einde van alle dingen is nabij.” Omdat we als christenen weten dat het einde nabij is en Jezus spoedig terugkomt, heeft dat gevolgen voor ons leven van elke dag. Niet een leven in een roes, maar nuchter. Wetend waar het op aankomt. 4: 8 – 11 dat is gebed! Intensieve omgang met God. Vurige liefde voor elkaar. Gastvrij en elkaar dienend met de gaven die God ons gegeven heeft. Zo levend om onze Bruidegom, onze Geliefde te ontmoeten op die Dag die komt! Dat God Geest ons zo gereed maakt om Hem te ontmoeten. Zodat deze dag ons niet overvalt en wij blijken met dingen te zijn beziggeweest die van “ nul “ betekenis zijn voor het koninkrijk van God. Laten we bidden om Gods krachtige werk in de diensten van komende zondag en graag ontmoeten we u en jou!”
Wat een hartelijk welkom! We schuiven een bank binnen en worden al spoedig vriendelijk aangesproken door de mensen die naast ons zitten. Dat doet je goed. De dienst begint. We zingen psalm 139 vers 1 en 8 ( NB) en psalm 97: 6 en 7. Voordat de kinderen naar de nevendienst gaan, zingen we het lied : “ Je hoeft niet bang te zijn, al gaat de storm tekeer, leg maar gewoon je hand in die van onze Heer. “ Vrolijk huppelen de kids weg, ze hebben er best zin in!
“ Hee pap heeft u uw haar niet gedaan? “ vroegen mijn dochtertjes toen ik hen naar school bracht.” Zo begint de predikant zijn preek, terwijl hij een grote spiegel omhoog geheven houdt. “ Elke morgen kijk je in de spiegel. Waarschijnlijk had ik dat niet al te nauwkeurig gedaan, want mijn haar had ik overgeslagen. Je kijkt er niet echt in op een gewone doordeweekse dag. Dat doe je wel als je jezelf gereed maakt voor een bijzondere gelegenheid. Een bruiloft bijvoorbeeld. Een bruid kijkt uit liefde voor haar bruidegom intens in de spiegel. Zo kijken wij in de spiegel die Christus ons voorhoudt. Jezus is onderweg! Wat maakt Hem blij? Waar gaat het om? ( 1 Petrus 4: 8 – 11 ) Heb elkaar voor alles innig lief want liefde bedekt tal van zonden. Wees gastvrij voor elkaar zonder te klagen. Laat ieder van u de gave die hij van God gekregen heeft gebruiken om de anderen daarmee te helpen. Zoals het goede beheerders van Gods veelsoortige genade betaamt. Voert u het woord, laat dan Gods woorden doorklinken in alles wat u zegt. Helpt u anderen, doet u dat dan vanuit de kracht die God u geeft. Want zo doet u alles tot eer van God  dankzij Jezus Christus aan wie alle eer en macht toekomt, voor eeuwig. amen.
Wij moeten onszelf de vragen stellen: “ waar gaat het om in mijn leven? waar investeer ik in? “ Juist omdat je dat weet kun je de motivatie ontvangen om je leven een andere richting te geven. Laat je niet meer leiden door de zonde. Het einde van alle dingen is nabij. De eindbestemming. Het doel. Het is absoluut zeker. Er is geen tijd te verliezen! Je bent in een roes als je denkt dat er geen eindafrekening komt.
Mensen zeggen: “ je bent gek! Laat je niet zo binden en doe wat goed voelt. (1 Petr. 1: 4) Het bevreemdt heidenen als je niet meer meegaat in de levensstroom die zo gewoon is. Je wordt bespot en als achterlijk versleten. Voel je dat weleens als je over geestelijke idealen spreekt? Doe je nog mee met de automatische stroom? Wat je verwacht, dat heeft gevolgen voor wat je elke dag doet. ( Fil. 4: 5 / Jak. 5 )
De redding is dichterbij dan toen we eerst tot het geloof kwamen. Je leeft vanuit de begeerte van de mens óf naar de wil van God.
Is het een strijd voor je om naar de wil van God te leven? Er is al genoeg tijd verspild zegt de Bijbel in vs 3. Andere goden hebben je leven al te lang in bezit gehad.  Ze maken je ziel kapot en zuigen er het leven uit. Thomas Decker een bekende topsporter heeft in het openbaar gezegd: Het voldoet nooit. De leugen achter elke zonde is eigenlijk dat je het beter weet dan God. Je twijfelt aan Zijn goedheid.
In Ezechiël 18 zegt de Heere duidelijk dat Hij totaal geen lust heeft in de dood van een goddeloos mens.
Wordt wakker! Je gaat Jezus ontmoeten! Leef en deel vanuit Zijn liefde! Wees nuchter in de gebeden. Heb elkaar vurig lief. Dien vanuit de gave die jij gekregen hebt. Laat je woorden opbouwend zijn, zodat Jezus centraal komt te staan. God wil jou niet ontmoeten als opstandeling. Hij zegt: “ Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop.”
“ Wie overwint, zal Ik geven te zitten op Mijn troon. Amen! “
Wanneer u of jij wilt napraten over de dienst, onze gemeente of persoonlijke zaken, dan kan dat! Na afloop van de morgendienst en of de avonddienst blijft er een kerkenraadslid achter in de kerk om u of jou van dienst te zijn. Van harte uitgenodigd! Zo voegt de weekbrief nog toe aan deze prachtige preek.
 

 

Geef een reactie