Worden als een kind


 
Worden als een kind.
Ik prijs mijzelf gelukkig met een paar speciale vrienden en vriendinnen. Laatst gingen we een dagje met hen uit. Het was geweldig om te zien hoe zij genoten!  Heel aandachtig luisterden ze naar het Bijbelgedeelte dat aan hen werd voorgelezen. Soms riepen ze hard “ Ja! “ of ze klapten vrolijk in hun handen om aan te geven dat ze het eens waren met de spreker! Ze praatten gewoon voor hun beurt en konden bijna niet wachten tot ze vertrokken! Met de bus reizen was ook al iets heel bijzonders. We toerden rustig door het Zeeuwse landschap, doken via de tunnel onder de Schelde door  – spannend! – en kwamen in het gastvrije Terneuzen aan.
Daar wachtten ongelooflijk leuke verrassingen! Eerste onderneming was een muziekworkshop. De workshopleider vertelde enthousiast over alle blinkende, glimmende, staande en liggende instrumenten. Sommige van mijn vrienden konden niet wachten, en probeerden hier en daar iets uit. Ze schrokken van het geluid dat hun actie opleverde, maar ze genoten wel!
Toen was het zover! Ze mochten zelf aan de slag. Alle slaginstrumenten, ting –  tangles, kloppende en klinkende triangels, bassen en wat er nog al meer was, produceerden samen een geweldig geluid. Even later probeerden ze in de maat te spelen. En toen de workshopleider zijn elektrische gitaar nam en daarmee begon te spelen, kreeg het geheel iets  harmonieus.
De blijde gezichten ontroerden mij tot in het diepst van mijn hart.  Ze namen alles wat de verdere dag hen opleverde, zonder een spoor van aarzeling of tegenzin aan. Later op de dag leerden ze kleuren mengen, en schilderden met elkaar een prachtig Kunstwerk. Iedereen genoot!
Deze mensen met een beperking hebben mij iets geleerd over de gelijkenis van de Heere Jezus uit Matteüs 11. Na de Zaligsprekingen bracht deze rede het onderwijs van Jezus bij elkaar dat Hij volgens Lucas bij de uitzending van de twaalf ( Lucas 9: 1 – 5 ) en vervolgens bij die van de tweeënzeventig ( Lucas 10: 1 -11 ) uitsprak. Nadat Hij Zelf heel Galilea had doorgereisd om het Koninkrijk te verkondigen ( 8: 1 – 8 ) koos de Heere Zijn apostelen om Zijn bediening voort te zetten. ( vs 7 – 8, 40 ) De Heere Jezus verborg de moeilijkheden van de opdracht niet voor Zijn leerlingen. Wat de Leraar overkwam, zou hen ook overkomen. ( 10: 24 – 25 ) In hun arbeid zouden zij met haat en vervolging geconfronteerd worden.( vs 16 – 25 ) maar Hij beloofde hen de steun van de Geest van de Vader.( vs 19 – 20 )
Drie lessen sluiten deze rede af. De eerste les doelt op het overwinnen van de angst bij Jezus` leerlingen, en op de vastbeslotenheid om zich tegenover de mensen voor Jezus uit te spreken. ( vs 26 – 33 ) De tweede les toont ons de onvermijdelijke verdeeldheid die het koninkrijk veroorzaakt en de noodzakelijke keuzes die het met zich meebrengt. ( vs 34 – 39 ) In de derde les, met een positievere inhoud, spreekt de Heere Jezus over de ontvangst en de hemelse beloning. De opdracht van de leerlingen zou zijn vruchten afwerpen. ( vs 40 – 42 )
“ Waarmee zal ik dit geslacht vergelijken? “ verzuchtte de Heere Jezus op een gegeven moment. Ze lijken op kinderen die op het marktplein zitten en elkaar toeroepen: “ Toen we voor jullie op de fluit speelden, wilden jullie niet dansen. Toen we een klaaglied zongen, wilden jullie niet rouwen.” Waarom zei de Meester dit?
De opmerkingen van Jezus, Zijn redes en gelijkenissen zorgden voor een enorme opschudding bij Zijn tijdgenoten. Hij preekte zo totaal anders dan de anderen! Zelfs de preken van Johannes de Doper leken daar niet op. Maar ook de oproepen van de Heere Jezus om in vreugde en vrede te leven werden hevig bediscussieerd. In feite werden beide visies door de meerderheid van de Joden verworpen. De ontevreden kinderen die boos waren omdat hun vriendjes niet deden wat ze wilden, bleken een gevaarlijke overeenkomst te hebben met deze Joden.
Wat gebeurde er nu? De Heere Jezus prees aan het eind van Matteüs 11 een totaal andere doelgroep gelukkig dan wij zouden denken. Hij zei: “ Ik loof U Vader, Heer van hemel en aarde omdat U de dingen van Mijn Koninkrijk  voor wijzen en verstandigen verborgen hebt gehouden, maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld. De echte wijsheid blijft vaak verborgen voor degenen die denken haar te bezitten. ( Job 12: 2 / vs24 – 25 / Jes. 19: 11 – 13 / 29: 14 )
De blijdschap, de uitroepen, het applaus, en de eenvoudige liefde voor de Heere Jezus die ik bij mijn gehandicapte vrienden ontmoet, leert mij steeds opnieuw Mijn God te vertrouwen, en te geloven zoals zij.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *