De wijze en de dwaze bouwer.

 
De wijze en de dwaze bouwer. ( Matt 7 )
 
Opnieuw vertelt de Heere Jezus een gelijkenis. Hij heeft er al veel verteld! Hij leerde de mensen hoe ze met elkaar om moesten gaan. Dat ze elkaar steeds moesten behandelen zoals ze zelf behandeld wilden worden. Dat ze goed moesten doen met hun leven. Vol ernst klonk Zijn stem toen Hij het had over een enge poort en een smalle weg die naar het eeuwige Leven voert. Slechts weinig mensen zullen deze weg vinden.
Een goede boom brengt goede vruchten voort, een slechte boom niet!  ( Mat. 5: 20 )
 
“ Niet iedereen die Heer, Heer, tegen Mij zegt zal in het Koninkrijk binnengaan!”waarschuwt de Heere Jezus. “Alleen wie handelt naar de wil van Mijn Hemelse Vader! “
Eens, als het eind van de tijden gekomen is zullen alle mensen voor God moeten verschijnen. Jezus is de Heer ( Mat 25: 11, 37, 44 )  die de mensen naar hun daden zal beoordelen. ( zie 25: 31 – 46 / Hand 17: 31 / Rom 2: 6 ) De Heere Jezus zegt: “velen zullen tegen Mij zeggen: “ Heer, Heer, hebben we niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam duivelen uitgeworpen? Hebben we niet veel wonderen verricht in Uw Naam? Dan zal Ik hen zeggen: “ Ik heb jullie nooit gekend. Ga weg van Mij, wetsverkrachters! ( zie ook psalm 6: 9 )“
 
“Wie Mijn Woorden hoort, en ernaar handelt, die kan vergeleken worden met een verstandig man. Hij bouwde zijn huis op een rots!
Toen het begon te regenen en de bergstromen zwollen, de wind opstak en het begon te stormen en het huis van alle kanten belaagd werd, stortte het niet in!”
 
Het huis was gefundeerd op een rots: De verstandige mens is iemand die Zijn leven baseert op de woorden van de wijsheid ( vs 21 ) De Heere Jezus is de Wijsheid in eigen Persoon!
 
“Wie deze woorden van Mij hoort, en er niet naar handelt, kan vergeleken worden met een onnadenkend man, die zijn huis op het zand bouwde. Toen het begon te regenen en de bergstromen zwollen, er van alle kanten op het huis werd ingebeukt, stortte het huis in. Er bleef alleen een ruïne over.”
 
De mensen zijn diep onder de indruk van de woorden van Jezus. Hij spreekt met macht! Hij legt Gods Woorden totaal anders uit dan de traditie dat deed.( zie ook Mat 5: 21 ) Ongekend! Deze Man noemt God Zijn Vader. Hij duidt Zichzelf aan als Heer ( vs 21 – 22 ) die dienst zal doen als rechter van het Goddelijke Rechtshof. ( vs 21 – 22 )
 
Geen wonder dat de mensen diep onder de indruk waren van deze woorden.
En jij? Ben je onder de indruk?
Besef je dat er een Rechter is, die al je gedachten en daden zal beoordelen?
Hoe vind je dat?
Ben je zonder zonde?
 
Als je hier op aarde de Heer Jezus niet nodig hebt, en Hem niet kent als Verlosser en Zaligmaker dan zul je straks met je mond vol tanden staan. Je levenshuis is niet op de Steenrots Christus gebouwd. Dan zul je weg willen rennen en roepen: “ bergen val op mij, heuvelen, bedek mij, voor het Aangezicht van deze Rechter!” Maar je zult niet weg kunnen lopen.
 
Nu is er nog tijd. Nu kan het nog.
Als je je zonden belijdt, dan spreekt de Rechter je vrij.
En mag je voor altijd het Kind van God Zijn. Hem je Vader noemen.
Ben je al bij Hem geweest? Kom je er elke dag? Elk moment?
 
https://www.youtube.com/watch?v=YrUAUTwIFuQ
 

Geef een reactie