Waarom de opstanding? ( 3 )


Lucas 24
Kleopas en zijn metgezel bedachten zich geen ogenblik. Ze lieten de maaltijd voor wat het was, en snelden weg, terug naar Jeruzalem! De 31 kilometer waren onbeduidend in het licht van de Boodschap! Grote blijdschap zou zich gaan verenigen, want de elven hadden het nieuws via Petrus gehoord. Het moet al laat in de nacht geweest zijn, maar niemand van de leerlingen in Jeruzalem was naar bed gegaan. De nacht die vol angst en dood was geweest zei het voort aan de blijde nacht die kwam! Jezus was Kleopas vóór geweest. “ De Heere is waarlijk opgestaan, en aan Simon verschenen!” klonk hem tegemoet.
Het is ongelooflijk wat de leerlingen in een paar dagen tijd meemaakten. Hun emoties wisselden pijlsnel en bevatten gevoelens van diepe droefheid die zich door Jezus in grote blijdschap lieten veranderen. Woorden buitelden over elkaar heen! En terwijl ze nog aan het vertellen waren, kwam Jezus Zelf in hun midden.
“ Vrede zij met jullie!” klonk het. Verbijsterd, nu Hij werkelijk bij hen was werden ze allemaal door angst overmand. Was het een geest? Was het echt? Werden ze gek?
“ Waarom zijn jullie zo ontzet en aan het twijfelen? Zie, Mijn handen, Mijn voeten. Ik ben het!  Raak me aan! Kijk goed! Een geest heeft geen vlees en beenderen zoals jullie zien dat Ik heb.”
De spijkergaten, het diepe gat in Zijn zijde. Ontegenzeggelijk waar. Blijdschap en twijfel streden om voorrang op de zorgelijke gezichten. Opnieuw reageerde de Meester met groot geduld.“ Hebben jullie hier iets te eten? “ onderbrak Hij de stomverbaasde stilte. Natuurlijk was dat er. Iemand snelde weg om met een stuk geroosterde vis terug te komen.
Het opstandingslichaam van de Heere was anders dan het vroeger was. Hij kon een afgesloten vertrek binnengaan, maar het bleef een lichaam, dat voedsel tot Zich nemen kon, en dat je aan kon raken.
De Heere Jezus verorberde de vis, en liet daarmee zien dat Hij waarlijk Mens was. Dat stelde de leerlingen gerust, en zo ontstond het vertrouwen dat nodig was om aan te nemen wat Jezus hen te vertellen had. “ Toen Ik nog bij jullie was, heb ik tegen jullie gezegd dat alles wat in de Wet van Mozes, bij de Profeten en in de Psalmen over Mij geschreven staat in vervulling moest gaan.” De drie delen van het Oude Testament die cruciaal waren met betrekking tot de voorzeggingen over de Messias! Nu werd het verstand van de leerlingen ontvankelijk gemaakt voor het begrijpen van de Schriften en begrepen ze alles.
Proclamatie, aanbidding, lofprijzing en strijd waren de kenmerken van deze geschriften. Nu was zonneklaar gebleken om Wie het ging! Jezus! Die hier nu in hun midden was.
“ Er staat geschreven dat de Messias zal lijden en sterven, maar dat Hij op de derde dag zal opstaan uit de dood. Dat in Zijn Naam alle volken opgeroepen zullen worden om tot inkeer te komen, zodat hun zonden vergeven worden. Dit is het, waar jullie getuigen van zullen zijn. Beginnend vanuit Jeruzalem. Ik zal ervoor zorgen dat de beloften van Mijn Vader aan jullie ingelost zal worden. Blijf in de stad, totdat jullie met kracht uit de hemel zijn bekleed.
Het ging om niets minder dan de belofte van de Vader! Heb je die al eens gekregen? Dan kun je er zeker van zijn dat de Belofte onschendbaar is en dat het Beloofde onschatbaar in waarde is. Leerlingen van Jezus moeten wachten op deze volmacht. Daar kan de grote oogst niets aan veranderen!
( Bronnen: SV, SBiP, SBmU, MH )
 

 

Geef een reactie