Shalom

Shalom!
 
Onlangs beleefden we iets bijzonders. De viering van een 40 jarig huwelijksjubileum met sabbatvierende christenen!
Omdat we een beetje aan de late kant zijn speelt de muziek bij binnenkomst reeds een opgewekt shabbat shalom. Meezingend schuiven we een lege rij in en kijken nieuwsgierig op ons programma wat deze dienst ons brengen zal! Enkele mannen en vrouwen komen naar voren en beginnen in een kring een reidans zoals Miriam en het volk van Israël dat eens lang geleden gedaan moeten hebben. Alle bewegingen zijn harmonieus en ingetogen, maar ook vrolijk en spontaan. Een kind huppelt naar voren om mee te dansen en te zingen.
Na enkele algemene mededelingen wordt de Wet voorgelezen. Alle uitspraken zijn doorspekt met Hebreeuwse woorden en uitdrukkingen. We voelen ons bijna in Israël, ware het niet dat de mensen oer-Hollands ogen. Hier en daar een keppeltje, dat wel. De wet wordt afgesloten met een zanggedeelte, geleid door de jubilerende bruid.
Zij vertelt ons dat de sabbat thuis wekelijks ingeluid wordt door een zegen. Iedere sabbatavond leest haar man dan Spreuken 31 voor waarbij zij een zegen van haar echtgenoot ontvangt! Dit prachtige hoofdstuk uit de Bijbel is hierdoor zò tot haar gaan spreken dat ze met een groepje vrouwen Spreuken 31 is gaan bestuderen. Tot grote zegen van hen allen.
Hierna zingen we psalm 121 en 136 in het Hebreeuws. We proberen de oude klanken mee te zingen: “Hineh loyanim! Shomer, shomer Israel, odu l`Adonai kita, hodu l`Adonai!”
De preek begint. Het gaat over de uittocht uit Egypte en er worden parallellen getrokken naar de 40 huwelijksjaren van het bruidspaar. Deze zijn toepasbaar voor het leven van ons allemaal want de zaken die het volk van Israël overkwamen overkomen ons ook! Daar vallen allerlei lessen uit te trekken.
Het getal 40 heet in het Hebreeuws mem, daar zit het woord majiem in wat water betekent.

 • Het heeft 40 dagen geregend ten tijde van de zondvloed
 • Het duurde 40 dagen voordat de aarde weer droog was.
 • Israël werd 10  x 40 jaar onderdrukt
 • Mozes was 40 jaar toen hij uit Egypte vertrok
 • Hij was 80 jaar toen hij terugkeerde naar Egypte
 • En 120 jaar toen hij stierf
 • Mozes was 40 dagen op de berg Sinaï
 • De verspieders verkenden het land Kanaän 40 dagen lang
 • David, Salomo en Joas regeerden 40 jaar
 • De Heere Jezus werd 40 dagen verzocht in de woestijn
 • De Heere Jezus is 40 dagen lang verschenen aan Zijn leerlingen
 • De tempel werd 40 jaar later verwoest.

Zo wandelen wij mediterend door Exodus heen. Op een Powerpoint zien we animaties van de doortocht door de Rode zee, en de lange en moeilijke reis door de woestijn.
De voorganger vertelt ons verder nog dat het volk van Israël twee feesten moest leren vieren: het feest van Pesach – schuilen achter het bloed van het Lam, en het ongezuurde brodenfeest. Dit feest betekent dat het hele huis vrij moest zijn van zuurdesem. Dit desem staat model voor de zonde. Ons huis, hoofd en lichaam moeten rein zijn voor de Heere voordat wij feest kunnen vieren. Zo is het eigenlijk ook in de bekering. Het is niet ineens pais en vree, al zouden wij dat graag willen.
Er worden nog veel meer mooie dingen gezegd! Het volk Israël werd steeds opnieuw op de proef gesteld. Door Gods goede gaven zowel als door Zijn strenge straffen. De Heere kijkt hoe wij daarmee omgaan.
 
Aan het einde van de dienst mogen de kinderen naar voren komen. Zij krijgen een hand op hun hoofdjes gelegd.
“ Moge je gezegend worden zoals Sarah, Rebecca, Rachel, en Lea!”
“ Moge je  gezegend worden zoals Abraham, Izaak en Jacob !“
 
Dan zingen we nog vol overgave het lied 10.000 redenen tot dankbaarheid! Het bruidspaar straalt. En iedereen straalt mee.
https://www.youtube.com/watch?v=VCMBkxr2WSc

Geef een reactie