Raadgever ( 3 )

Waarom hebben wij eigenlijk goede raad nodig? Spreuken 15: 22 zegt: “ Bij gebrek aan overleg mislukken plannen. Maar zij slagen door ampel beraad. De Statenvertaling zegt het een beetje anders. “ De gedachten worden vernietigd als er geen raad is; maar door veelheid der raadslieden zal elkeen bestaan. Wanneer wij ons laten adviseren, dan  zullen onze plannen lukken.
Hier op aarde bestaan er talloze adviesbureaus, coachingspraktijken, consultants, en wat dies meer zij. Voor een groter of minder groot bedrag zijn zij bereid om ons op elk denkbaar levensgebied van goede raad te voorzien. Of het nu gaat om het uitzoeken van huishoudelijke apparatuur, de aanschaf van een nieuwe computer, de koop van een auto of een woning of het kiezen van een vakantie, er is voor alles advies, een beurs, of wat dan ook te vinden.
Deze moeite nemen wij graag voor ons breekbare en korte leven hier op aarde. Wij mogen echter niet vergeten dat er een eeuwigheid op ons wacht, die wel begint, maar nooit meer eindigen zal. Is het mogelijk om hier op aarde al anders te leven? Want het eeuwige leven begint in het hier en nu! Waar is de adviseur die ons raad geeft voor het veilig en goedsmoeds bewandelen van het juiste geestelijke pad? Kunnen wij uitzien naar het leven dat nooit meer eindigt? Ja, dat kan!
De Wet van God is een goede raadgever. Psalm 119 : 24 geeft woorden aan het geluk dat de Wet in ons hart uit wil werken: “ Uw richtlijnen verheugen mij, en geven mij goede raad.” Die Heilige Wet van God is tot in elk detail door de Heere Zelf uitgedacht. Er hangt een geweldige prijs aan het onderhouden van Gods richtlijnen. Ze storten een diepe blijdschap in je hart uit! Een hart dat op de Heere God gericht is, mag  iets van de veiligheid en zuiverheid ervaren die daarvan uitgaat.
“ Gelukkig wie de volmaakte weg gaan,en leven naar de Wet van de Heere. Gelukkig wie Uw richtlijnen volgen, en U zoeken met heel hun hart. Zij bedrijven geen onrecht, maar gaan de wegen die U wijst. U hebt Uw regels gegeven opdat wij ons eraan houden. Laat toch mijn wegen recht zijn! Ik wil mij houden aan Uw wetten. Ik zal nooit beschaamd staan als ik Uw geboden in acht neem. Ik zal U loven met een oprecht hart als ik Uw rechtvaardige voorschriften leer. Geprezen bent U Heere! Leven naar Uw richtlijnen geeft mij vreugde. Meer vreugde dan rijkdom en overvloed! “ roept de dichter in vervoering uit. ( psalm 119 )  Het Woord van God is gegrond op wetsartikelen. Ze zijn allemaal rechtvaardig. Bovendien leiden ze tot de opperste vreugde. Een vreugde die kostbaarder is dan alle overvloed en rijkdom bij elkaar!
Zoals een vreemdeling in een onbekend land behoefte heeft aan een gids die de weg wijst, zo heeft een kind van God juist ook na zijn bekering de Wet nodig. Zij is niets minder dan een Goddelijke Gids die de juiste weg wijst tijdens hun verblijf hier op aarde.
De Wet naleven is na de zondeval onmogelijk geworden. Dat neemt niet weg dat de Heere grote vreugde vindt in mensen die daarnaar streven. Die dit streven meer liefhebben dan het najagen van het fijnste goud hier op aarde. In het houden van Gods geboden ligt een groot loon. De Heere wil ons hart verlichten, en ons vervullen met wijsheid. Deze wijsheid zal ons nooit hoogmoedig maken. Integendeel, wij zullen ons verzadigen aan de Bron van die wijsheid: De Heere Jezus Christus. Hij zal ons onderrichten, en ons de Weg wijzen, en wij zullen Zijn paden bewandelen.
In het vinden van Christus roepen wij het met Jesaja uit: “ Een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven. De heerschappij rust op Zijn schouders. Deze Namen zal Hij dragen: Wonderbare Raadsman, Goddelijke Held, Eeuwige Vader, Vredevorst! Groot is Zijn heerschappij, aan de vrede zal geen einde komen! Davids troon en rijk zijn erop gebouwd. Ze staan vast in recht en gerechtigheid, van nu tot in eeuwigheid. Daarvoor zal Hij Zich beijveren, de Heere van de hemelse machten! ( Jesaja 9: 5 – 6 )  “

 

Geef een reactie