Pinksteren ( 2 )

 
Zoals we vaker beschreven vinden in de Evangeliën, treedt Petrus als woordvoerder van de leerlingen van de Heere Jezus naar voren. Met hem de elf andere apostelen. Onwillekeurig wordt de grote menigte stil.
 
“ U, Joden en inwoners van Jeruzalem, hoor naar mijn woorden, en neem ze ter harte. Wij zijn niet dronken, zoals u denkt. Het is nog veel te vroeg in de morgen. Wat hier gebeurt is lang geleden voorzegd door de profeet Joël! “
 
Joël, de tijdgenoot van Elisa, die zijn dienst in het noordelijk rijk van Israël heeft uitgevoerd. Joël, die zijn intense best gedaan heeft om het volk Israël van hun zonden te overtuigen. Joël, voor wie Gods tegenwoordigheid het hoogste goed was. Hij heeft oordelen aangekondigd. Maar zijn God liet hem ook zòveel van de toekomst zien, dat Paulus zijn profetieën aanhaalde ( Joël 3: 5 ). En op deze Pinksterdag – als eerste –  Petrus. Joëls profetie wordt nu vervuld!
 
“ Aan het einde van de tijden – zegt God – zal ik van Mijn Geest uitgieten op alle mensen. Dan zullen jullie zonen en dochteren profeteren! Jullie jongeren zullen visioenen zien, en jullie oude mensen zullen dromen dromen! Ja, over al mijn dienaren en dienaressen zal Ik in die tijd Mijn Geest uitgieten, zodat ze zullen profeteren.”  Profeteren betekent de Bijbel uitleggen, maar vooral: groot en goed van God spreken!
 
Wat heeft deze profeet Joël daar nog meer over gezegd?
“Ik zal wonderen laten verschijnen aan de hemel boven, en tekenen geven op de aarde beneden. Tekenen van bloed, vuur, en rook. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed. Voordat de grote stralende dag van de Heer komt!Iedereen die de Naam van deze God aanroept zal worden gered!”
 
Ademloos luisteren de mensen, dat zal straks blijken! Petrus weet wat hij zegt! Gedreven door de Heilige Geest profeteert hij! De eenvoudige twijfelende man die zijn Meester drie keer verloochend heeft is veranderd in een rotsvaste gelovige. De hele Bijbel licht klaar en helder als de dag voor zijn geestelijke ogen. Alles valt op zijn plaats. Dat doet de Heilige Geest. Die verlicht zijn ogen en leert de zaken die hem eerst zo donker en onbegrepen toeschenen dat hij er voor wegvluchtte in de vreselijk nacht van zijn verraad aan Jezus.
 
“ Israëlieten, luister naar wat ik u zeg. Jezus uit Nazaret is door God tot u gezonden. Dat is gebleken uit de daden, wonderen en tekenen die God onder u heeft gedaan.
 
Jezus is niet zomaar toevallig gestorven. Zijn Vader in de hemel had dit voor Hem besloten. Hij wist precies wat er met Zijn Zoon gebeuren zou. Hij Zelf leverde Hem aan u over. Door heidenen heeft u allen Hem uitgeleverd aan een onrechtmatig rechtsproces. U heeft Hem gedood!
 
God Zijn Vader heeft Hem echter tot leven geroepen, en de last van de dood van Hem afgenomen. De dood kon zijn macht niet houden omdat Zijn Vader zelfs in de dood met Hem was! “
 
Dan moet deze Vader God Zelf zijn. Niemand minder dan de Schepper van hemel en aarde. Hij, die de adem in de longen van Adam blies, waait met Zijn Geest op deze Pinksterdag opnieuw levensadem en levensgeest in Petrus en geeft zijn woorden een diepe overtuigingskracht.
https://www.youtube.com/watch?v=VzZqvMqHzpk
 

Geef een reactie