Openbaringen ( 6 )

Openbaringen 5
 
Hierna zag Johannes opnieuw de Heere God, gezeten op Zijn troon. In Zijn rechterhand hield Hij een boekrol die aan beide zijden beschreven was. Bovendien was zij met zeven zegels verzegeld. De Bijbel heeft het vaker over boeken of een boekrol. Openbaringen 3 beschrijft het boek van het Leven, waarbij de Heere Jezus zegt dat de namen van alle Geestelijk Overwinnaars hierin opgetekend staan. Ze zullen er nooit meer uitgeschreven worden ook! Jezus zal voor hen getuigen tegenover Zijn Vader en Zijn engelen. De profeet Daniël heeft het ook over een boek. ( Dan. 12: 4 – 9 ) Daniël mocht bijzonder dicht bij God leven en de Heere heeft hem veel dromen en visioenen laten zien. Opvallend hierbij is het feit dat dit Daniël zó aangreep dat hij uitgeput raakte en ziek werd. ( Dan. 7: 28 / 8: 27) Dit geeft iets weer van de intensiteit van het omgaan met God, maar ook van de grote kracht en energie die het van onze menselijke natuur vergt.
Veel uitleggers zijn de mening toegedaan dat met het boek uit Openbaringen 5 het Oude Testament bedoeld wordt . De algemene overtuiging is dat het een transcriptie van Gods plannen moet zijn. Johannes ziet een machtige engel die met luide stem uitroept: “ Aan wie komt het toe om de zegels van het boek te verbreken zodat de rol geopend worden kan? “ De engel is als een sterke kampvechter die alle schepselen op aarde uit wil dagen om de kracht van hun wijsheid te beproeven in het openen van de raadslagen van God! De boekrol – die vanbinnen en vanbuiten beschreven is – is met zeven zegels gesloten. Elke verbroken zegel ontrolt een deel van de boekrol. Bijzonder intrigerend.
Het is van levensbelang dat de boekrol geopend wordt! Als het niet lukt, dan is er geen toekomst voor de wereld, en ook niet voor de kerk.
Johannes wordt door een wanhopig gevoel overvallen en barst in tranen uit. Niemand in de hemel, nog op de aarde, nog onder de aarde kan de boekrol openen. Een enorme teleurstelling overvalt hem. Hij heeft al zóveel van God gezien. Hij zag Hem op Zijn troon in grote heerlijkheid en majesteit. Nu wil hij niets liever dan de verdere wil van God ontdekken, en hij kan niet wachten om dit aan de gemeenten die hij zo liefheeft mee te delen.
Voor hem die de profetie tot hiertoe steeds aanhoren mocht, wordt de spanning dramatisch. Het lijkt erop dat de vraag van de engel onbeantwoord zal blijven. Johannes, je moet het ondenkbare onder ogen zien: Gods plan wordt geblokkeerd. Niemand kan de taak volbrengen.
Niemand?
“ Wees niet verdrietig Johannes.” De oude man schrikt op. Wat gebeurt er? Zijn verdrietige ogen zien één van de oudsten, die hem de naaste was. ( kantt sv ) Een figuurlijke hand op zijn schouder. Een bemoediging. “Hef je hoofd op: zie!”  Soms kan een kind van God zo door droefheid overmand worden dat er iemand anders nodig is om hem op Christus te wijzen. Dat gebeurt hier ook.
“ De Leeuw uit de stam van Juda, de Telg van David, heeft de overwinning behaald! Daarom mag Hij de boekrol met de zeven zegels openen! “
De Leeuw uit de stam van Juda! Deze benaming is afkomstig uit Genesis 49 waar vader Jacob zijn zonen gezegend heeft. “ Juda” stamt af van een woord dat “loven” of “prijzen” betekent.
Juda wordt vergeleken met een sterke leeuw vol majesteit. Zo is de Heere Jezus als een sterke held hier op aarde gekomen. Hij is de Telg van David, de Messias Die al Zijn vijanden overwonnen heeft. Hij mag de boekrol met de zeven zegels openen.
Jezus is Overwinnaar! Hij die als een moedige leeuw streed en leed in de Hof van Getsemane en ongebroken met een luide schreeuw Zijn leven gaf!
“ Vader in Uw handen leg ik Mijn Geest! “ ( Lucas 23: 46 / psalm 31: 6 ) Zo werd Hij meer dan Overwinnaar, zo kwam er Toekomst voor de wereld en toekomst voor de Kerk! ( Bronnen: Studiebijbel, SV kantt. SV met uitleg, Matthew Henry )

 

Geef een reactie