Open Bijbel

 
Peinzend roert mijn collega zijn koffie. We praten over leerlingen. Hoe vang je hun aandacht langer dan enkele minuten? Het blijft een moeilijke opdracht! Op de reformatorische school liggen dagopeningen aardig vast. De docent krijgt een reader, daarin worden Bijbelgedeelten aangegeven, psalmen om te zingen, plus een kleine meditatie die gedachtenlijnen weergeven. Enkele kernvragen die je de leerlingen als leidraad mee kunt geven. Je zet de Statenvertaling op de beamer, of die Bibel.de. Het laatste kan zelfs met geluidsweergave.Als ze niet meezingen kies je een orgelgeluid uit dat het gebrek aan zang enthousiasme tactvol opvangt!
Binnen het christelijk onderwijs ligt dat weer wat anders. Daar  is een magazine beschikbaar dat tips en tops rondom een thema aangeeft. Het geheel is opgebouwd rondom dagopeningen, bezinningsmomenten en vieringen. Er zijn Bijbelse verhalen voor de onderbouw, en Bijbelse columns voor de bovenbouw. Je vind er teksten of verhalen met een religieuze insteek en persoonlijke en maatschappelijke onderwerpen. Teksten van jongeren en citaten, spreuken, spreekwoorden en transcripts. Er staan zelfs tips in voor activiteiten en filmpjes die je bij een thema kunt laten zien. Bovendien staan er op de website van de school filmpjes waar je je dagopening mee kunt beginnen. Wat een zorg en aandacht is er voor het geestelijk welzijn van onze jongeren!
Mijn collega vertelt iets over een dagopening die hij hield. Zijn ogen stralen, zijn hele hart is erbij betrokken! Ik luister, en hoor hem praten over scheikundeproeven waar hij zijn dag mee opent Onder ademloze belangstelling van zijn leerlingen! Zo laat hij bijvoorbeeld verschillende soorten metaal reageren op zoutzuur. Daarbij legt hij uit dat wij ook allemaal verschillend reageren, onder dezelfde omstandigheden. We hebben geloof, hoop en liefde nodig om goed te reageren op alle omstandigheden waarin de Heere ons brengt. ” Maar ”  besluit hij zijn verhaal,  ” het meeste van alles is de liefde. De liefde van God. ”  Dat beamen alle leerlingen. Geweldig toch?  Wat een liefde en bewogenheid, ook in het christelijk onderwijs!

 
God we danken U
Voor de kracht van de liefde
Die grondtoon van geluk
Die meetrilt in hoe we kijken,
Wat we horen en ervaren.
Die doorklinkt in wat we zeggen
En nagalmt in wat we doen.
 
We danken U
Voor de kracht van de liefde
Die ogen kan doen stralen
En ontwapent met een lach
Die koude harten ontdooit
En een warme golfstroom
Door een mens kan sturen!
 
We danken U
Voor de kracht van de liefde
Die muren afbreekt
En verschillen overbrugt.
Die mensen zo sterk maakt
Dat ze boven hun eigen
Onmacht uit kunnen stijgen. ( Uit: Oase, magazine voor dagopeningen )
 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *