Noach ( 2 )

 
 
Het is een wonderlijk geheim dat God na de zondeval steeds opnieuw mensen uitkoos die Hij dicht aan Zijn hart wilde hebben. 
De Heere – die Noach de eer verleende om als Zijn vriend met  Hem te leven – vertelde deze mens vol vertrouwen Zijn overleggingen. De Bijbel zegt niets over de manier waarop dat gebeurde. Zou Noach God ontmoet hebben in de koelte van de avondwind, zoals eens Adam en Eva? Hoe kon het zo zijn dat een mens opnieuw met God mocht omgaan? De Heere Zelf gaf er getuigenis over in Ezechiël 14 : 14 en 20, waar Hij twee keer zegt dat Noach, Daniël en Job eerlijk en goed waren. We kunnen uit deze feiten concluderen dat er geen betere weg  is om dicht bij Hem te leven, en Zijn vertrouwen te genieten, dan om deze karaktereigenschappen na te streven!
Noach werd door God uitgekozen om Zijn plan ten uitvoer te brengen. Want hoewel Hij de aarde wilde laten vergaan, vergat Hij Zijn verbond niet. ( Gen. 3 )
“ Ik heb besloten om een einde te maken aan het leven van alle mensen, want door hen is de aarde vol onrecht. Ik ga hen vernietigen, en de aarde erbij” zei Hij. Maak een ark van pijnboomhout. Maak er verschillende ruimten in, en bestrijk het geheel vanbinnen en vanbuiten met pek zodat de ark waterdicht is.” Opvallend detail is het woord dat in de grondtaal voor “ ark “ wordt gebruikt. Het is hetzelfde woord waar jaren later het biezen korfje van Mozes mee aangeduid zou worden, de nietige schuilplaats waarin dit pasgeboren kind in de rivier de Nijl achtergelaten werd( Exodus 2: 3, 5 ).  Beide situaties tonen overduidelijk dat het voortbestaan van het volk van God steeds opnieuw in de geschiedenis van de mensheid aan een zijden draadje zou hangen. 
Gedetailleerd beschreef de Hemelse Opdrachtgever Zijn opdracht. “ Noach, maak de ark driehonderd el lang, vijftig el breed, en dertig el hoog. Maak er een lichtopening in, en zorg ervoor dat deze aan de bovenkant één el breed open blijft.” De ark was 50 cm onder het dak rondom voorzien van een serie raampjes, die licht en lucht door konden laten. ( Zie ook Gen. 8: 6 ) Het dak moest uitsteken zodat felle regenbuien niet naar binnen konden slaan.
“Aan de zijkant van de ark moet je een ingang maken. Binnen moeten in totaal drie verdiepingen gemaakt worden ” vervolgde de Heere Zijn opdracht. Het geheel van de ark zou een enorm vaartuig zijn. Dat was noodzakelijk om mens en dier van de verdrinkingsdood te kunnen redden.
“ Ik laat een grote vloed over de aarde komen. Een watermassa, die haar overspoelen zal om alles onder de hemel waarin levensadem is, te vernietigen. Alles en iedereen op aarde zal omkomen. Met jou echter zal ik een verbond sluiten. Jij moet de ark ingaan, met je zonen, je vrouw, en de vrouwen van je zonen. Bovendien moet je twee paar dieren in de ark brengen , een selectie van elk soort, om ervoor te zorgen dat deze met jou in leven blijven. Een mannetje en een wijfje moeten het zijn.
Van alle soorten vogels, vee, en van alles wat er op de aardbodem rondkruipt zullen er twee naar je toekomen. Die zullen in leven blijven. Leg ook een voorraad aan van alles wat eetbaar is, zodat er voor iedereen genoeg zal zijn.” 
God zweeg. Zoals Hij zei, moest het gebeuren. Uiterlijk was er nog niets van een zondvloed te zien! De aarde geurde, kleurde en tierde zoals ze na de zondeval gedaan had. Ontelbare vogels zongen onverstoorbaar hun lied. Dieren liepen en sprongen overal. Het dagelijks leven leek vredig en goed. 
Maar Noach lette alleen op wat God zei. Gehoorzaam ging hij aan het werk. Nauwgezet en precies volgde hij elk woord dat uit Gods mond gegaan was op, en werkte zo het behoud van de mens uit, naar de altoos wijze raad des Heeren.
 

 
 

Geef een reactie