Mattheüs 6: 19-21

Verzamel u geen schatten op aarde waar de mot en roest ze verderft, en waar de dieven doorgraven en stelen. Maar vergadert u schatten in de hemel, waar ze noch mot noch roest verderft, en waar de dieven niet doorgraven, nog stelen. 

Je moet niet proberen om rijk te worden op aarde. Want aardse rijkdom zal verdwijnen. Die rot weg, of wordt gestolen door dieven. Nee, zorg dat je rijk wordt in de hemel. Want hemelse rijkdom verdwijnt nooit. Die kan niet wegrotten of gestolen worden. Laat de hemelse rijkdom het allerbelangrijkste voor je zijn. 

Wij kunnen ons leven verspillen, zonder het te vergooien aan drank, druks of seks. We kunnen een keurig leven leiden, en het toch verknoeien.
Als je geluk najaagt door te werken voor comfort en genot dan zul je het niet vinden. Je bent dan net als de wereld waar het ‘grote genieten’ het hoogste gebod lijkt te zijn.
Maar als je leeft voor Jezus Christus en Zijn zaak, dan zul je een geluk vinden waarvan je het bestaan niet kon vermoeden. 

God de Heere heeft onze ziel namelijk zo geschapen dat wij pas voluit leven als Hij het middelpunt van onze verlangens is, en wanneer we Zijn grootheid uitdragen. Niet met geweren en granaten, niet met intimidatie of manupilatie. Dat zijn de wapens van deze wereld. Maar met gebed, rechtvaardigheid en naastenliefde. 

Dat houdt niet in dat je direct maar naar het zendingsveld moet vliegen. Het kan heel goed zijn dat je gewoon op je post moet blijven. In je gezin, op je werk en in de kerk waar je nu door God neergezet bent. Hij wil dat je met blijdschap aan je omgeving laat zien wie jouw God is, in woord en daad. Een leven zonder deze passie is een verloren leven. 

Jezus verbiedt niet het bezitten van aardse eigendommen ( vlg. Lucas 19:2, 8-9/ Matth. 27: 57), maar Hij vindt het niet goed dat wij grote schatten op aarde verzamelen. Want dit maakt ons tot slaven van de Mammon. 

In de tijd dat Jezus hier op aarde rondwandelde, waren kostbare stoffen erg in trek, net zoals houten kisten en meubels. Geen wonder dat de Meester het over de mot had die in die stoffen voor verderf zorgden, of over houtwormen die door het hout heen knaagden en dat vermolmden. 

Jezus kwam op aarde om Zijn leerlingen een heel andere manier van kapitaalvorming bij te brengen. Hij sprak in Matth. 6: 1,4,6, 18 over een onvergankelijk hemels kapitaal, dat daar op zijn bezitter wacht. Deze schat verwerven wij door ons gedrag hier op aarde, een gedrag waarin Hij Zich verblijdt. Een leven volgens de regels van Gods heilige Wet, de Tien Geboden, en het doen van recht aan armen en mensen die het minder hebben dan wij. ( Lucas 12: 33). Het houdt ook in dat wij hier op aarde geduldig lijden wanneer dit van ons gevraagd wordt. Geen lijden dat we over onszelf afroepen, maar een lijden om Jezus` wil. ( vgl. Matth. 5: 12 / 19: 21). 

Dat lijkt niet zo aantrekkelijk als je alleen maar met aardse ogen kijkt en met aardse gedachten denkt. Maar zodra je ogen opengaan voor de hemelse heerlijkheid, voor de liefde en genade van Jezus Christus, dan ga je daar anders over denken. De schat in de hemel zal in elk opzicht onze grootste verwachtingen overtreffen. 

Je kunt geen betere keuze maken dan te kiezen voor de heerlijkheid van God. Zijn bebloede kruis is het stralende middelpunt van de eeuwige heerlijkheid. Met dat kruis heeft Hij voor ons elke tijdelijke en eeuwige zegen verworven. Zegeningen die wij niet verdienden, maar die Hij voor ons heeft aangebracht. Vanwege het kruis is Gods toorn voor altijd van ons afgewenteld. Alle schuld is weggenomen en wij zijn bekleed met het stralende gewaad van Zijn gerechtigheid. 

Als dit werkelijkheid voor je is dan is Gods liefde in je hart uitgestort. Een leven in het teken van het kruis is het enige leven waardoor God verheerlijkt wordt. Al het andere kan daarbij niet in de schaduw staan. Elk ander leven is een verspild leven 

Wie mensen op hun sterfbed naar hun geld, goed, of roem vraagt, zal daar geen antwoord meer op krijgen. We laten alles achter. Maar gelovigen die door genade de juiste keuzes mochten maken zullen voor altijd bij God wonen. Ze zullen Gods volk zijn, en God zelf zal als hun God bij hen zijn. ( Openbaringen 21) 

Wie leeft om Christus te verhogen betaalt een hoge prijs. Toch roept Jezus ons ertoe op. Hij houdt van ons. Zijn liefde betekent niet per definitie dat we geprezen worden, of dat het ons gemakkelijk wordt gemaakt. Het betekent dat wij de kans krijgen om Hem voor eeuwig te prijzen, koste wat het hier op aarde kost.