Mattheüs 13:33

Jezus gaf nog een voorbeeld. Hij zei: ‘ Gods nieuwe wereld lijkt op gist. Een vrouw doet een klein beetje gist bij een grote zak meel. Daardoor verandert al het meel. ‘ 
Jezus gaf de mensen al die voorbeelden. Hij gebruikte alleen maar voorbeelden als Hij tegen hen sprak. Dat moest zo gebeuren, want dat wordt al gezegd in de heilige boeken. Daar staat: ‘ Ik spreek met voorbeelden. Op die manier maak ik het geheim bekend dat zo oud is als de wereld zelf. ‘ 

Jezus verpakte Zijn boodschap meestal in een raamvertelling of een gelijkenis. Hij liet het aan Zijn toehoorders over om de boodschap uit te pakken. Vrouwen uit Zijn tijd hadden een beproefde manier om brood te laten rijzen. Ze namen een stukje oud gegist deeg en stopten dat in het nieuwe deeg om het gistingsproces op gang te brengen. Het deeg met het gist erin moest een nacht blijven staan zodat al het deeg doorzuurd en gerezen was.

De drie maten meel waarover de Bijbel het heeft zijn veel meer dan gewoonlijk door een huisvrouw gebruikt werden. Het is genoeg deeg om 50 kilo brood mee te bakken. Hiermee kun je een maaltijd voor minstens 150 personen klaarmaken. Het lijkt dus alsof het om een feestmaaltijd gaat. Suggereert dit mogelijk een eschatologisch feestmaal? De maaltijd van het Koninkrijk der hemelen waarover de Heere Jezus het wel vaker had? ( vlg. Matth. 8: 11). 

Er zijn Bijbelverklaarders die denken dat het hier gaat over de groei van de Kerk. Het gist is een beeld van het Evangelie dat de hele wereld zou beïnvloeden. 

Zoals je het hier leest, zo na de gelijkenis van het mosterdzaad kies ik ervoor om het beeld positief op te vatten. Een klein beetje desem laat een grote hoeveelheid deeg rijzen. We worden als christenen aangezet om onze invloed op een positieve manier aan te wenden en een positieve christen te zijn. 

In de joodse cultuur kon gist ook een negatieve betekenis hebben. Onder invloed van het Pascha had gist de duiding van het kwaad. ( 1 Kor. 5: 6-8 / vlg. Matth. 16: 6-12 / Marcus 8: 15). Het is goed om te weten dat een symbool bijna altijd zowel een positieve als negatieve betekenis kan hebben. De positieve betekenis: een kleine kring leerlingen van Jezus kan een groot volk van God worden. Wie zelf ooit tot Jezus geleid is door middel van het belijden van zonden en het erkennen dat alleen de genade van Jezus toereikend is voor het beërven van het eeuwige leven, die wil niets liever dan gebruikt worden om een van zijn vrienden tot Christus te leiden. Niets is mooier dan een instrument te zijn in Gods handen waardoor anderen weer op een aanstekelijke manier in aanraking komen met Zijn liefde en wijsheid omdat ze beginnen te beseffen dat ze uiterst waardevol zijn voor God.