Luisteren naar Christus ( 4 )

 
Luisteren naar Christus ( 4 )
Het is belangrijk om te weten dat het een bevel van niemand minder dan de Heere Zelf is dat wij – als wij op een bijzondere manier tot God naderen – ons daarop voorbereiden. Toen Hij eens naar het volk van Israël wilde komen op de berg Sinaï gaf Hij een bevel aan Mozes, Zijn dienstknecht. Hij zei: “ Ga naar het volk en zorg ervoor dat zij zich vandaag en morgen heiligen.”( Exodus 19: 10 )
Toen de Heere van plan was om een wonder te verrichten en de rivier de Jordaan voor Israël droog zou leggen, zodat ze allemaal ongehinderd het land Kanaän binnen zouden kunnen trekken, was Gods gebod: “ Heilig u want morgen zal de Heere wonderen in het midden van u verrichten.” ( Jozua 3: 5 )
Terwijl Mozes de brandende braamstruik naderde, die een teken was van Gods bijzondere tegenwoordigheid, klonk er een Stem: “ Trek uw schoenen van uw voeten, want de plaats waarop gij staat is heilig land!”( Exodus 3: 5 )
Eens nodigde Samuël Isaï en de oversten uit voor een offer dat aan God gewijd zou worden. Hij zei: “ Heilig u en kom met mij naar de offermaaltijd.” ( 1 Samuel 16: 5 ) En daarom moesten de priesters wanneer zij tot het altaar zouden naderen om te offeren, zich eerst heiligen.
Daarom moeten ook wij ons voorbereiden wanneer wij naar het Heilig Avondmaal gaan. Het is een opdracht van de Heere die ons vrede in ons hart zal geven. De duivel is druk bezig om ons hiervan af te houden en gunt ons geen stilte en rust om ons op te wekken om zo voorbereid naar het huis van God te gaan.
Toch is de plaats waar het Avondmaal gehouden wordt een voorportaal van de hemel volgens de Bijbel. Wij mogen gerust met Jacob zeggen: “ Wat een ontzagwekkende plaats is dit! Het is niet anders dan het huis van God! Dit moet de poort van de hemel zijn!”  ( Genesis 28: 17, 18 )
De Heere Jezus komt tot ons om het Heilig Avondmaal met ons te houden, en ons dat te doen genieten. Hij ziet ons in liefde en met blijdschap tot Hem komen. De Heilige Geest is er werkzaam en vervult onze ziel met licht, genade en vertroostingen. De menigte van heilige engelen verblijdt zich in de komst van de Heere naar Zijn volk en let op elk van ons in het bijzonder. Alle gebeden, en gedachten komen er samen rondom brood en wijn. Het huisgezin van God komt als geestelijke vrienden bij elkaar om zich in de tegenwoordigheid van de Hemelse Vader en Zijn Zoon de Heere Jezus Christus te verblijden. Zo krijgen wij een zegen mee! Want God de Heere Zelf toont er ons Zijn wonderen!
Zo oefenen wij de heerlijke gedachtenis van de bittere dood van Gods lieve Zoon de Heere Jezus Christus en geven wij ons met een waarachtig vertrouwen hoe langer hoe meer over. Zodat onze harten met Zijn waarachtig lichaam en bloed, ja met Hem, waarachtig God en Mens, het enige hemelse Brood, door de kracht van de Heilige Geest gelaafd worden. Halelujah!
 
 
 
https://www.bing.com/videos/search?q=samen+in+de+naam+van+jezus+engels&&view=detail&mid=3592E47543042C94144C3592E47543042C94144C&&FORM=VRDGAR
 

Geef een reactie