Lucas 5

Lucas 5
“ Ik ben niet gekomen voor rechtvaardigen, maar voor zondaren. Ik wil hen aansporen om een nieuw leven te beginnen. “ zei Jezus na het grote blijde feestmaal waaraan Hij deelgenomen had. Vol blijdschap en overgave had iedereen het feest dat Levi aanrichtte meegevierd. Al zijn vrienden waren opgetogen over zijn bekering. Het waren niet de allerbeste mensen die zo blij waren. Andere “tollenaren en zondaren” zegt de Bijbel. De farizeeën en schriftgeleerden konden niet nalaten om daarover te mopperen en te klagen. Morrend zeiden ze tegen de leerlingen van Jezus: “ waarom eet en drinkt jullie Meester met zulke slechte mensen? “
“ Gezonde mensen hebben geen medicijnmeester nodig, zieken wel! Voor hen ben ik gekomen.” antwoordde Jezus eenvoudig. Het hielp nagenoeg niets. Als hyena`s naar prooi zochten Zijn vijanden naar bewijsmateriaal om deze Jezus wegens Godslastering aan te kunnen klagen. Een Messias? DE Messias? Deze man die hen steeds op hun nummer zette? Dat kon niet waar zijn.
Nieuwe irritaties drongen zich aan hen op. “ De leerlingen van Johannes vasten dikwijls en bidden hun gebeden, zoals ook de leerlingen van de farizeeën doen. Maar Uw leerlingen eten en drinken er lustig op los. Dat lijkt nergens op! “  voegden ze de Meester in bitse bewoordingen toe. ( vs 35 )
Rustig gaf Jezus terug: “ U kunt toch niet verlangen dat de bruiloftsgasten vasten zolang de Bruidegom bij hen is? Er komt een dag dat Die bij hen zal worden weggehaald. Ja, dan is het hun tijd om te vasten. “ De komst van Jezus bracht een totaal nieuwe situatie met zich mee. Zijn komst betekende de vervulling van Gods beloften! Vasten zou volkomen ongepast zijn. Het tegendeel: blijdschap, vrede, en vreugde! Dat hoort bij zielen die zien Wie Hij werkelijk is!

 

Geef een reactie