Lucas 5 ( 2 )

Lucas 5 – een gelijkenis
De Vorst van Vrede nam de gelegenheid van het feestmaal waar door opnieuw een gelijkenis te gaan vertellen. Een raadselachtig vergelijk!
“ Niemand scheurt een lap van een nieuwe jas om daar een oude jas mee te verstellen. De lap past totaal niet bij de oude mantel. Integendeel, de nieuwe jas zal scheuren.
Niemand giet jonge wijn in oude leren wijnzakken. De gistende jonge wijn zal de oude zakken doen barsten. Alle jonge wijn zal verspild worden.
Jonge wijn hoort in nieuw leer! Maar niemand die oude wijn gedronken heeft zal de nieuwe beter vinden.”
Gods genade, het Offer van Christus,Jezus was de bruisende nieuwe wijn die Levi en zijn vrienden te drinken kregen. De Meester wilde hen niet zodra ze uit de wereld weggeroepen waren de stiptheid en strengheid van het discipelschap opleggen. Dan zouden ze gelijk weggevlucht zijn. Geleidelijk aan, stap voor stap wilde de Heere Jezus hen opleiden tot de toewijding die Hem Zelf kenmerkte. Een totale omwenteling in hun karakter moest er plaatsvinden. Dat is een moeizaam proces.
Inderdaad, niemand die oude wijn drinkt zal zomaar ineens de nieuwe beter vinden.Het oude leven moet stap voor stap afgelegd  worden. De nieuwe wijn moet gedronken leren worden. Langzamerhand moeten we gewend worden aan de manier van leven waartoe wij geroepen zijn.  De leerlingen van Jezus hadden niet zoveel van de uiterlijke gedaante van de godzaligheid die de oude geestelijke elite kenmerkte. Zij bezaten echter veel meer van de kracht daarvan. ( Matthew Henry )

Geef een reactie