Johannes 6:44

Niemand kan tot Mij komen, tenzij dat de Vader Die Mij gezonden heeft hem trekt; en Ik zal hem opwekken op de jongste dag.

Het werk van God de Vader is niet los te maken met het komen tot Hemzelf. Het kostte Hem na de val veel moeite om de mens zover te krijgen. 

Door de ongehoorzaamheid aan God zijn niet alleen de levens van Adam en Eva ontaard, ook het leven van alle mensen die na hen kwamen ontspoorde. Zonde, en slechtheid kregen meer en meer de overhand op aarde en beïnvloedden de gedachten, gevoelens en emoties van de mensen. De mens werd een slaaf van de zonde. Ongewild door God, maar onafwendbaar door de catastrofe van de eerste mens drong het slechte alle op aarde levende zielen binnen. Langzaam maar zeker werd de menselijke natuur door en door zondig. Hoewel Adam en Eva kinderen kregen, werden die met een zondige natuur geboren. De aarde vulde zich met zonde, ongerechtigheid, lijden en dood.

We leven anno 2023 in een gevallen wereld die beïnvloed wordt en onder controle staat van de vijand van God, die de wereld in zijn greep houdt. In zijn strijd om de opperste macht maakt satan gebruik van alle denkbare middelen om mensen van God weg te trekken en de wereld nog slechter te maken dan ze al geworden is. 

Van nature hebben we dat helemaal niet in de gaten. We leven voor het hier en nu, en maken ons niet druk om onze ziel. We zijn de ideale situatie van het Paradijs helemaal vergeten en verlangen daar ook niet naar terug. Maar als God in ons leven komt, verandert dat. 

JHWH – van Zijn kant – is altijd dezelfde gebleven. Hij besloot in zijn grote liefde om ons niet aan onszelf en aan ons lot over te laten. Zijn plan met ons staat nog steeds vast. Hij wil ons een hoopvolle toekomst geven. Hij schiep om die reden een nieuwe Adam, Jezus Christus. Een man zonder zonde. Nooit heeft de aarde zo Iemand gekend. Hij was een Mens met een Goddelijke natuur, een zuivere ziel en een pure geest. Hij was volmaakt gehoorzaam aan Zijn Vader in de hemel en hanteerde Zijn Woord als een vlammend zwaard. Dat deed Hij allemaal om ons te verlossen en te redden van onze zondeschuld. Hij doorkruiste het duivelse plan van de satan en bevrijdde allen die door de duivel overweldigd waren. 

Jezus bracht een confronterende boodschap op aarde. ‘Tenzij je opnieuw geboren wordt kun je het koninkrijk van God niet zien‘ ( Joh. 3: 3 ) luidde die boodschap. 

Zijn kruisdood maakte de wedergeboorte mogelijk. Wedergeboorte is het erkennen en belijden van je zondeschuld, je zonden opgeven omdat je ziet wat Jezus ervoor deed om alles weer goed te maken tussen God en de mens. 

Als je in alle ernst nadenkt over Jezus’ Offer, dan bewerkt God een wonder in je hart. Je wordt in geloof één met het sterven en de opstanding van Jezus. Het logische gevolg is, dat je Hem liefkrijgt, en nodig hebt. Je kunt Hem bereiken door het gebed. Jezus nodigt ons uit en moedigt ons aan om vrijmoedig tot Hem te bidden omdat Hij een hoorder van het gebed is, en er van Hem niets dan goeds te verwachten is. Hijzelf staat garant voor de waarheid van zijn woorden. God geeft en opent een deur om bij Hem binnen te komen. JHWH stelt ons in staat om te vinden wat wij zoeken. Niemand die in oprecht gebed tot God komt, zal weggestuurd worden. ( Joh. 16: 24/ Jak. 4: 2, 3 / 1 Joh. 3: 22 ) 

Wanneer je eenmaal ervaren hebt wat het betekent om gehoord en verhoord te worden, dan smaakt dat naar meer. Alles wat je geleerd wordt, alles wat je doet en laat, wil je afstemmen op wat Jezus heeft geleerd en gedaan. 

Zo wandel je met God. Je leert dat steeds beter, naarmate je meer tijd met Hem doorbrengt. 

Je hoeft niet bang te zijn voor het sterven, omdat de dood een poort geworden is, die je ziel voor eeuwig bij Zijn Schepper terug brengt. Wie leven mag tot aan de wederkomst van Christus, zal in een fractie van een seconde veranderd worden, en onsterfelijkheid ontvangen. 

De nieuwe aarde die komt, zal vol zijn met wedergeboren mensen. Er zal grote vrede heersen op die aarde. De dood is voor altijd verslonden en bestaat niet meer. Rouw, pijn of verdriet zijn voor altijd verdwenen. 

Wie zijn vertrouwen stelt op de Zoon van God heeft dit getuigenis in zich, in zijn hart. ( Romeinen 8:16) 

Van zee tot zee zal Hij regeren
Van eiland tot woestijn
Elk volk zal Hem als Heerser eren
En Hem gehoorzaam zijn.
Geschenken zullen binnenstromen,
Een schat aan eerbetoon, 

Ja, alle vorsten zullen komen,
En knielen voor Zijn troon.
Wie tot Hem roept zal Hij bevrijden,
Wie zwak is staat Hij bij.
Voor wie geen hulp heeft zal Hij strijden,
Wie vastzit maakt Hij vrij.
Wie arm zijn, of door zorg gebogen,
Verdrukt of diep in nood –
Hun bloed is kostbaar in Zijn ogen.
Hij redt hen van de dood. 

Laat iedereen de Heer bezingen,
De God van het verbond.
Hij, Hij alleen doet grote dingen,
Bazuin Zijn glorie rond!
Zijn naam gaat elke naam te boven,
Breng Hem voor eeuwig eer.
Laat alles wat bestaat Hem loven,
Ja, amen, prijs de Heer!