Johannes 4:50 (2)

Jezus zei tegen hem: Ga heen, uw zoon leeft. De mens geloofde het woord, dat Jezus tot hem sprak, en ging heen. 

Een van de grootste struikelblokken die ons geloof in de weg kunnen staan is bezorgdheid ( Matth.6 : 25,27,28,31,34). Bezorgdheid werpt de goede hiërarchie van Gods waarden omver. (Spreuken 3:5,6).Achter bezorgdheid zit vaak hoogmoed, we vertrouwen de Heere niet met ons hele hart. Liever vertrouwen we op onszelf, pas op het allerlaatst vertrouwen we op God. Zo deed ook de vader van het kind. Hij had gewacht tot zijn zoon op sterven lag voordat hij Jezus opzocht ( Joh.4: 47). Maar de Vader in de hemel is niet iemand die we kunnen dwingen ons tegemoet te komen. Hij is de Heer van de schepping. Elk schepsel is van Hem afhankelijk ( vs 26,28 / Spreuken 3:19,20).

 


De vader van de zieke jongen wilde dat Jezus met hem meeging. Zijn verzoek werd niet ingewilligd. Gelukkig schonk Jezus de vader geloof. In vertrouwen ging hij op weg naar huis. Onderweg kwamen zijn  hem tegemoet, terwijl ze hem toeriepen dat zijn kind in leven was.
Het geloof van de vader ontwikkelde zich ineens en kwam tot volle wasdom want hij vond zijn kind gezond terug. Daaropvolgend kwam zijn hele familie tot geloof ( Joh.6:53).

De vader had zijn toevlucht tot Jezus genomen, de beste beslissing die een mens kan nemen. Jezus is immers de Personificatie van het koninkrijk van God ( Lucas 1:35).‘Zoek eerst het koninkrijk van God en alle andere dingen zullen u toegeworpen worden.’ staat er in de Bijbel (Matth.6:33).Jezus stelde de vader op de proef( Matth. 4:50). Wie een leerling van Hem wil zijn, moet in de eerste plaats leren waarderen wat onvergankelijk is( Matth. 6: 20-21), en van wezenlijk belang( vs 22, 24).

Om het geloof in de Heere Jezus Christus te ontvangen heb je niets anders nodig dan een hart dat weet dat het leeg en verloren is zonder Zijn genade. ( Lucas 2: 77,79)
Dat is toch geweldig mooi?

Sela – Wij verhogen Uw Naam (youtube.com)