Johannes 3:13

En niemand vaart op naar de hemel, dan die uit de hemel neergedaald is, namelijk de Zoon des mensen. Die in de hemel is.

Hoewel de waarheden van Jezus in uiterst eenvoudige taal uitgesproken waren, hadden ze betrekking op mysterieuze, bijzondere en hemelse zaken. ‘Ik heb u de aardse dingen gezegd‘ zei Jezus. Hij bedoelde daarmee dat Hij de grote dingen van God in gelijkenissen verteld had om ze eenvoudiger en begrijpelijker te maken. ‘ Ik heb alles aan jullie uitgelegd in jullie eigen taal maar Ik kan jullie niet zover brengen dat jullie Mijn leer begrijpen en aanvaarden. Als mijn dagelijkse uitdrukkingen al struikelblokken voor jullie zijn, hoe kan ik jullie dan geestelijke zaken verklaren?’  Jezus wist dat wij aardsgerichte mensen zijn. Daarom nam Hij aardse voorbeelden om dingen van de hemel uit te leggen. 

Niemand anders dan Jezus Christus was in staat om ons bekend te maken met de wil van God over onze zaligheid. Er was ook niemand van de mensen opgevaren naar de hemel. Niemand wist zoveel over God en over hemelse zaken dan Christus. Hij was in staat om de wil van God aan ons te openbaren. Nicodemus sprak Jezus aan als een profeet, maar kwam er achter dat Hij veel groter was dan alle profeten bij elkaar. 

De eenheid die er mogelijk is tussen God en ons – de wedergeboorte van de mensziel – is een mysterie. De vleeswording van de Zoon van God nog meer. Jezus leverde het bewijs van Zijn bevoegdheid om over hemelse dingen te spreken: Hij vertelde de mensen dat Hij uit de hemel vandaan was gekomen. Het begon in de hemel. Wij mensen hebben God lief en ons hart gaat naar Hem uit, omdat Hij vanuit de hemel ons heeft liefgehad, en vanuit de hemel naar ons toegekomen is. 

Deze feiten duiden de Goddelijke natuur van Christus aan, en zijn ultieme bekendheid met de Goddelijke raadsbesluiten. Het duidt ook op de openbaring van God. Het Nieuwe Testament laat ons God zien, neerdalend vanuit de hemel, om ons alles over Hem te leren en ons zalig te maken. Hiermee prijst Hij ons zijn weergaloze liefde aan. Dit is het merg en pit van het evangelie. Jezus Christus kwam uit diepe zondaarsliefde om mensenkinderen te zoeken en te behouden van de dood, en ze te herstellen tot het eeuwige leven. 

Jezus kon uitsluitsel geven over hemelse dingen omdat Hij uit de hemel was neergedaald. Hij kon de bovenaardse wereld binnengaan. ( Joh.3:3,5/ Joh.6: 62/Joh.8:28/12:32).Zijn komst naar de aarde en Zijn teruggaan naar de hemel hoorden allebei bij Zijn Goddelijke opdracht ( Joh.3:16,17).

Toen Jezus zijn missie hier op aarde ten uitvoer bracht, was het nog niet zover dat Hij weer bij Zijn Vader in de hemel was. Daarom moeten we die woorden zien in het licht van de profetie. Eeuwen eerder had Daniël dat al voorzegd ( Daniël 7:13,14). Zijn ‘blijven in de hemel’ was tijdens Zijn rondgang hier op aarde nog geen werkelijkheid ( Joh.1: 18). Nu is dat wel zo. Jezus leeft! Hij is in de hemel en zit aan de rechterhand van Zijn Vader (Hebr.1:3,4). Daar bidt Hij voor ons. ‘Christus Jezus die gestorven is, meer nog, die is opgewekt en aan de rechterhand van God zit, pleit voor ons’( Rom. 8:34). Dat geeft rust. 

(3) Nederland Zingt: Jezus, ga ons voor – YouTube