Johannes 15: 3-5

Jullie lijken op de goede takken die kort gemaakt zijn. Want door Mijn woorden is het slechte uit jullie weggehaald en zijn jullie rein geworden. Jullie moeten met Mij verbonden blijven en ik met jullie. Want alleen dan kunnen jullie op een goede manier leven. Net zoals er alleen druiven groeien aan takken die aan de stam vastzitten. Aan losse takken kunnen geen druiven groeien. Ik ben de stam van de druivenplant en jullie zijn de takken. Als jullie met Mij verbonden blijven en Ik met jullie dan zul je veel goeds kunnen doen. Maar zonder Mij kun je niets. 

Wat Jezus eerst als algemeen verhaal verteld had, maakte Hij nu persoonlijk naar Zijn leerlingen toe. Iedere wijntak die veel vruchten droeg werd door Hem gezuiverd van alles wat de tak verhinderde om vrucht te dragen. De leerlingen kregen van hun Meester te horen dat ze al rein waren. Het zuiverende werk van God de Vader was in hun hart en leven begonnen. Niets stond ze nog in de weg om vrucht te dragen. Het kwam er op aan om in God de Vader te blijven. Dat ze rein waren, dat hadden ze te danken aan het heerlijke frisse en zuivere Woord van Jezus. Alle woorden die Jezus tijdens Zijn omwandeling gesproken had maar vooral in Zijn afscheidsrede. In Johannes 6:63, 8:51 en 12:48 kun je lezen wat Jezus Zelf over dit proces gezegd heeft. 

Het appèl dat Jezus aan Zijn leerlingen richtte was in onze teksten in het bijzonder op vruchtdragen gericht. Wie dicht bij God bleef was verzekerd van het feit dat hij of zij ook werkelijk een bloeiende volgeling van de Meester zou mogen zijn. Juist die innige levensgemeenschap en hartsverbondenheid met Hem getuigden van een levend geloof. Het elkaar liefhebben vloeide hier uit eigenlijk automatisch uit voort. Zo werden andere mensen voor Christus gewonnen, zo wilde God het. 

Het gaat er om dat wij in alles levensecht zijn. Iedere vorm van onechtheid, opportunisme of misleiding zal onze seculiere medemens er alleen maar toe aanzetten om de kerk als een schijnheilig instituut aan de kaak te stellen en vervolgens het hele christendom de rug toe te keren. 

Onze hartelijkheid, interesse in de ander en meelevendheid moeten spontaan, warm en echt zijn. Echtheid is aanstekelijk. Je kunt beter fouten maken en oprecht zijn dan gekunsteld en schijnheilig. Daar prikken andere mensen zo doorheen. 

Het appèl dat Jezus aan Zijn leerlingen richtte was in onze teksten in het bijzonder op vruchtdragen gericht. Wie dicht bij God bleef was verzekerd van het feit dat hij of zij ook werkelijk een bloeiende volgeling van de Meester zou mogen zijn. Juist die innige levensgemeenschap en hartsverbondenheid met Hem getuigden van een levend geloof. Het elkaar liefhebben gaat dan vanzelf. Je kunt het vergelijken met de blijdschap die je voelt als je een diploma hebt gehaald of als er een kind geboren is. Of denk eens terug aan je huwelijksdag. Toen wilde je iedereen laten delen in je geluk! Zo is het ook met iemand die Jezus Christus gevonden heeft. 

https://www.youtube.com/results?search_query=Jezus+vol+liefde+u+wilt+ons+leiden+