Johannes 14 : 1

Laat uw hart niet verschrikt worden, geloven jullie in God, geloof ook in Mij 

Als je christen bent, ben je niet van jezelf. Christus heeft je gekocht en betaald met Zijn eigen dood. Je bent dubbel van Hem: Hij heeft je gemaakt, en voor je betaald. Je leven is niet van jezelf, maar van God. De Bijbel zegt het zo: ‘ Verheerlijk God met je lichaam.’ Dat is het doel van je leven. ( 1 Kor. 6: 19,20) Dat is wat Christus je aanbiedt. Het bijzondere is dat God verheerlijken hetzelfde is, als het najagen van je eigen geluk. 

Jezus had Zijn werk op aarde bijna gedaan. Het lijden en sterven aan het kruis zouden nog komen, daarna zou Hij teruggaan naar de hemel. Dat vertelde Hij Zijn leerlingen. Ze moesten elkaar liefhebben zoals Hij dat had gedaan. ‘Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie Mijn leerlingen zijn.‘ zei Hij. ( Joh. 13: 35). Sprakeloos luisterden de leerlingen. Ze begrepen het niet, en waren erg ongerust. 

‘Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op Mij’ antwoordde Jezus. Daarna kondigde Hij de komst aan van de Heilige Geest. ( Joh. 14: 16). ‘ Als je Mij liefhebt, houd je dan aan Mijn geboden. Dan zal ik de Vader vragen om jullie een andere Pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn, de Geest van de waarheid.’  zei Hij. 

Het ging om de Heilige Geest. Hij zou de gelovigen te hulp komen, met name in de beproevingen en vervolgingen die ze tijdens het uitvoeren van hun opdracht in een hen vijandig gezinde omgeving tegen zouden komen. ( Joh. 10: 17-20). Dat zou kort na de uitstorting van de Heilige Geest blijken. Stefanus zou gedood worden en de gemeente van Christus verstrooid. ( Hand. 8:1)

Hoewel de leerlingen drie jaar met Jezus waren opgetrokken, hadden ze de essentie van Zijn boodschap niet begrepen. Ze waren helemaal ontdaan van het idee dat Hij weg zou gaan. De hemel was te hoog gedacht, ze hadden steeds een aardse verlossing op het oog gehad. ( Handelingen 1:6)Hoeveel onrust de boodschap van Jezus ook bracht, er waren woorden van bemoediging en troost. Jezus verzekerde Zijn leerlingen van echte vrede. ‘Ik laat jullie Mijn vrede na, Mijn vrede geef ik jullie zoals de wereld die niet geven kan ‘ riep Hij uit. ( Joh. 14: 27) Zo is het altijd, de komst van Jezus Christus in je hart brengt vrede met zich mee, wat er ook in je leven gebeurt. 

In Jezus zijn betekent: trouw blijven aan Zijn onderwijs, in de gemeenschap blijven waarin Hij je een plaats gegeven heeft, en vrucht dragen. Het onderwijs van Jezus zorgt voor de zuivering die daarvoor nodig is. ( Joh. 15: 3 ) God heeft je zo geschapen dat je pas voluit leeft als Hij het middelpunt van je verlangens is, en je Zijn grootheid uitdraagt. Niet met geweren en granaten. Niet met intimidatie en manipulatie. Maar met gebed, rechtvaardigheid en naastenliefde.