God is niet ver

God is niet ver ( Hand. 17: 27 ) 
De zon straalt aan de strakblauwe lucht. Het is niet koud. Ik proef iets van het voorjaar dat komen gaat. Heerlijk! Het belooft een mooie  dag te worden.
We lopen het slingerende pad op dat naar naar de duinen voert. Toch altijd weer als een verrassing ligt daar ineens de zee. Witgolvende schuimkoppen, niet groot en niet klein. Een enkele wandelaar, en verder : wijdsheid, vrijheid, puur genieten.
Na een uurtje zitten we nagenietend van de frisse wind in een rustige strandtent. Ik pak mijn blocnote en pen en vraag:
 
Henriëtte, hoe komt het eigenlijk dat je jezelf zodanig voor de sportwereld interesseert dat je een een strandsportbedrijf begonnen bent?
“ Ik ben daar min of meer ingerold. Mijn vader speelde volleybal en vanaf mijn tiende jaar volgde ik zijn sportieve voorbeeld en werd een fanatieke sporter! Op mijn 21ste ontmoette ik   mijn man –  die beachvolleybaltoernooien organiseerde. Hij had 30 beachvolleybalvelden staan. “
 
Wat zeg je me nu? Een grootgrondbezitter?
Henriëtte lacht even. “Nee, dat betekent dat je palen, netten en lijnen hebt om 30 velden in te richten. Ik had algemene economie gestudeerd aan de Erasmus maar kwam niet aan het werk. Daarom volgde ik een cursus bedrijfsadministratie en ging aan het werk bij een administratief bedrijf. Dat ging helemaal fout! Ik was er helemaal niet gelukkig en kreeg bijna een burn-out. Zo kwam ik bij een loopbaan coach terecht. Deze hielp mij om mijzelf te heroriënteren.

  • Wie ben ik?
  • Wat kan ik?
  • Wat wil ik ?

Deze vragen stelde ik mezelf. Ieder mens valt te typeren via de elementen aarde, water, vuur, en lucht. Vuur en lucht staan voor enthousiasme en studie. Aarde staat voor ” doen” Ik bleek toch meer een ” aarde ” mens te zijn dan een ” lucht ” mens. En via gesprekken kwamen we erop uit dat het misschien een optie was om bedrijfsevenementen te gaan organiseren. Logisch dat het sportevenementen werden. Zo ben ik in mijn huidige functie terechtgekomen.”
 
Heb je in deze keuze iets van Gods leiding ervaren?
Henriëtte knikt. “Jazeker. Van een bescheiden meisje ben ik een zelfbewuste vrouw geworden die zonder problemen voor grote groepen staat en de leiding durft te nemen”
Ze zwijgt even en vervolgt: “ Ik vraag mijzelf af wat de Heere hiermee van plan is. Ik blijf mijzelf ook steeds afvragen:  Past dit bij mij als mens? Heeft datgene wat ik doe betekenis voor de mensen om mij heen?  Want ik geloof dat het goed is om jezelf te blijven ontwikkelen.” 
Henriëtte, je ben lid van de Gereformeerde Gemeente. Hoe zie jij je lidmaatschap?
“ Ik ben heel bewust belijdend lid geworden en ben ervan overtuigd dat ik niet voor niets ouders had van de Ger. Gem. Ik wil heel graag op een positieve manier bijdragen aan het gemeente zijn. In mijn achterhoofd speelt daarbij altijd de gedachte dat ik het belangrijker vindt om het voorbeeld van de Heere Jezus na te volgen dan me er druk om te maken wat de mensen van mij vinden.
Hoe bedoel je dat precies?
“Afgelopen december waren we in Gambia. (de uiterste Westpunt van Afrika ) We wilden graag naar de kerk op zondag en bezochten de enige mogelijkheid die zich voordeed. Het was een katholieke dienst waar men de communie vierde. Vriendelijk werden we uitgenodigd om deel te nemen. Voor ons betekende het een gelegenheid om de eenheid in Christus te laten zien, en daarom wilden wij die niet voorbij laten gaan. Voor ons was het op dat moment Christus navolgen zoals Hij ons dat voorgeleefd heeft. “
Je organiseert vrouwenmorgens voor onze gemeente. Wat is jullie uitgangspunt hierbij?
“ Wij willen de vrouwen in de gemeente toerusten voor hun positie in gezin, kerk, en maatschappij. Het zijn ochtenden die in de eerste instantie bedoeld zijn voor de vrouwen uit onze eigen gemeente, maar iedereen is welkom. Zo komen er vrouwen vanuit heel Walcheren op deze mooie en leerzame ochtenden af.”
Merken jullie weleens iets van de zegen van de Heere over jullie werk?
“ We merken dat de ochtenden in een behoefte voorzien. Ze werken niet alleen informatief maar ook samenbindend.”
Houden jullie in de keuze van de onderwerpen rekening met de thema`s waarover gepreekt wordt op zondag?
“ Nee, we stemmen onze onderwerpen af op de vraag vanuit de vrouwen zelf,  en op de sprekers die beschikbaar en betaalbaar zijn.
Bid je wel eens persoonlijk om de uitstorting van de Heilige Geest ? En zo ja, waarom doe je dat?
“ Jazeker! Door de Bijbelstudies in onze wijkgroep heb ik ervaren hoe krachtig Zijn werking is. Wat een rust en hemelse heerlijkheid het geeft als je iets van de Heilige Geest ervaren mag.”
Waar bidden jullie om in jullie Bijbelstudiegroep?
“ We bidden voor de leden van de kring, voor de gemeente, de zieken, de kerkenraad en de dominee, maar ook voor alle noden wereldwijd.
Je hebt over verschillende aspecten uit je leven iets verteld. Welke invloed hebben al deze zaken op je hart?
“ Als ik hoor dat mensen iets aan de vrouwenochtenden gehad hebben, dan ben ik blij. Wat de Bijbelstudie betreft, de leden zijn mijn hartevrienden geworden. We bespreken persoonlijke zaken en krijgen een zich steeds verdiepende geestelijke band.” 
Er valt nog veel meer te zeggen en te bespreken. Maar de zon schijnt zo heerlijk. Ik vraag : Welk lied is voor jou van grote betekenis? Denk er maar even rustig over na.”
Dat doet ze. Als we afscheid nemen zegt ze: psalm 116 : 1 ;  de psalm waarmee ik voor het eerst naar het Avondmaal ging.”
Dank je wel Henriëtte, God bless.

Geef een reactie