Galaten 4:4,5

Galaten 4: 4-5 

Paulus zat altijd vol adviezen en was een strijdbaar man. Zijn woorden kwamen soms nogal fel over. Joden houden nu eenmaal van felle discussies en disputen. ‘ Vrienden, God wil dat jullie als vrije mensen leven. Maar gebruik die vrijheid niet om toe te geven aan slechte verlangens. Gebruik die vrijheid om met liefde voor elkaar te zorgen. Dan doe je ook precies waar het in de wet om gaat. Want eigenlijk gaat de hele wet over deze regel: ‘ Houd evenveel van de mensen om je heen dan van jezelf. Blijf dus niet als wilde dieren met elkaar vechten. Want dan gaan jullie uiteindelijk allemaal dood. ‘ Dat was duidelijke taal. (Galaten 5: 13-15)

Gelukkig kon hij ook vreedzaam zijn. ‘ Ik geef jullie een voorbeeld. Als jonge kinderen een erfenis gekregen hebben zijn ze eigenaars van een groot bezit. Toch lijken ze op slaven want ze hebben begeleiders die alles voor ze beslissen. Pas als ze oud genoeg zijn mogen ze zelf beslissen. Hun vader heeft bepaald wanneer dat zal zijn. Voor ons geldt net zoiets. Vroeger werd ons leven beheerst door de wetten en regels die bij deze wereld horen. We leken wel slaven, net zoals die jonge kinderen. Maar op de tijd die God bepaald had, zond hij Zijn Zoon Jezus Christus. Jezus was een mens zoals wij. Ook Hij moest leven volgens die wet. Maar Hij kwam om ons te bevrijden. Dankzij Hem hoeven we niet meer te leven volgens de regels van die wet. Dankzij Hem wil God ons als Zijn kinderen aannemen.’ ( Gal. 4:4-5.)

De tijd van onmondig zijn en dienstbaar zijn is beëindigd op het door God bepaalde tijdstip. De termijn die Hij bepaald had was vol. ( vlg. Efeze 1: 10 ) Met ‘vol’ wordt aangegeven dat met de komst van Christus het beslissende moment van alle tijd is aangebroken. God de Vader heeft Zijn Zoon uitgezonden. Gods Zoon is waarachtig mens geworden. Hij werd letterlijk uit een vrouw geboren. ( Lucas 2 ) Dat was geen spiritueel gebeuren, het was de volledige werkelijkheid. Zoals Hij een gewoon en waarachtig Mens werd, zo was Hij ook aan de wet onderworpen. Door Zijn geboorte werd Hij volledig aan ons gelijk. Juist deze realiteit – hoe de Zoon volledig in onze plaats is gaan staan – geeft aan hoe radicaal de verlossing van Gods kant is geweest.

Jezus heeft de wet volledig gehouden. Alleen zo kon Hij alle mensen : joden en heidenen volledig vrijkopen van de wet. Omdat Jezus in onze plaats de vloek van de wet wilde dragen en de straf onderging op Golgotha, heeft Hij ons onder de vloek en de macht van de wet vandaan gehaald. ( Galaten 3: 25). Het gevolg van deze vrijkoping laat zich niet moeilijk raden: Dat heeft Hij gedaan opdat wij weer Gods zonen en dochters konden worden. 

Paulus gebruikte het woord ‘huiostesia’, de Romeinen gebruikten het woord ‘ adoptesia’ wat zoveel betekende als : ‘ adoptie ‘ . 

God wil ons adopteren na alles wat er gebeurde in het Paradijs. Daar had Hij zoveel voor over dat Hij ons Zijn enige Zoon gaf. Als dat geen liefde is!