Efeziërs 5:33

Maar ook voor een elk van u geldt dat ieder zijn vrouw moet liefhebben als zichzelf, en dat een vrouw ontzag moet hebben voor haar man. ( Ef.5:33)

God heeft in het Paradijs het eerste huwelijk tussen Adam en Eva gesloten. Na de zondeval kwam overal de klad in, ook in het huwelijk. Mensen leefden niet meer vanzelfsprekend naar de Goddelijke wetten. In de Bijbel liet God gelukkig regels optekenen die de mens vertellen wat niet langer vanzelfsprekend was. 

Paulus vatte de eerste huwelijkstafel samen met een vermaning gericht aan het adres van mannen en vrouwen. Daarbij gaf hij in enkele woorden de kern door waaruit een Goddelijk huwelijk hoort te bestaan. 

Hij richtte zich eerst tot de mannen, daarna tot de vrouwen.
Mannen moeten hun eigen vrouwen liefhebben als zichzelf. 

Paulus benadrukte de persoonlijk verantwoordelijkheid die de man zowel als de vrouw dragen. 

Terwijl mannen uit moeten blinken in het liefhebben, moeten vrouwen hun mannen ‘vrezen.‘
In de grondtaal staat er: ‘phobeomai’ en dat betekent ‘ onderdanig zijn.’ Het zijn oude woorden die betekenen dat er respect moet zijn. Een Godvrezende vrouw respecteert haar echtgenoot. Binnen een huwelijk waar deze beide voorwaarden – liefde en respect –  gevonden worden heerst een buitengewoon goed klimaat. In deze sfeer floreert de liefde!