Een zaterdag


 
Het is heerlijk rustig op de weg. Geen files op zaterdagmorgen. Met een rustig gangetje passeer ik de rotonde bij Soest en zwaai even later de welbekende toegang van het Hoornbeeck binnen. Ik kijk even genietend rond, wat een herinneringen liggen hier! Het van Lodenstein College ziet er nog even nieuw uit als 20 jaar geleden, Boswijk is gloednieuw vernieuwd en het Hoornbeeck heeft een totale renovatie ondergaan. Als ik de hal binnenloop ontmoet ik direct allerlei bekenden vanuit het hele land. Oud- collega`s en mensen van het evangelisatiewerk overal vandaan! Binnen in de grote aula staan kleurrijke banners en de koffie uitnodigend klaar. In geanimeerd gesprek met een oude bekende schuif ik een leegstaande rij binnen. We hebben het over taallessen en inloophuizen, en wisselen snel wat foto`s uit. Dan wordt de morgen geopend. Ds Joosse begint met een meditatief moment uit Handelingen 1: 1-14. De opdracht om te evangeliseren is een opdracht voor ons allemaal. De hele christelijke gemeente wordt aangesproken om evangelisatie als een persoonlijke opdracht te zien!
Na de opening en het zingen plus nog wat mededelingen is er de mogelijkheid om uit allerlei workshoprondes een keuze te maken. Ik schuif rustig richting de kapel, die er fantastisch mooi en vernieuwd uitziet. Het onderwerp van deze workshop is: “ Areopagus 2018 – hoe bereik je hoger opgeleiden? “  Een interessant onderwerp! In onze stad staat een grote Hogeschool waar vele ( buitenlandse ) studenten studeren. In Middelburg hebben we zelfs een universiteit. Ben benieuwd!
De inleider refereert aan Handelingen 17. De apostel Paulus werd in deze stad de Joden een Jood en de Grieken een Griek. Wat wordt hiermee bedoeld?
De inleider laat ons enkele korte filmpjes zien waarin beurtelings een jonge vrouw en man aan het woord komen. Zij vertellen in enkele ogenblikken iets over hun leven, hun gedachtegoed, over zichzelf, de wereld om hen heen en over God. Ze schilderen ons het prototype van de postmoderne mens voor ogen. Uiterst sympathieke en wellevende persoonlijkheden! Daarna zien we in een aantal grafieken en persberichten terug hoe wij als reformatorische christenen beschouwd worden. Je kunt er om lachen of niet, maar erg positief komen we er niet vanaf! Hoe kunnen wij als Paulus worden? Een aantal tools worden ons aangereikt:
De postmoderne mens gaat naar de kerk om geïnspireerd te worden. Onze argumentatie richting hen moet eerlijk zijn, en goed doordacht. We zullen mensen moeten zijn doorweekt van het water van de dagelijkse omgang met God. Onze kennis van Hem moet doorleefd zijn. Onze gebeden zullen moeten getuigen van de dagelijkse omgang met God. We zullen ons moeten verdiepen in het gedachtegoed van de mens die wij zoeken te behouden voor de Heere. In navolging van de apostel Paulus zou het de Joden een Jood en de Grieken een Griek worden kunnen betekenen dat we tot op een zekere hoogte in hun leven participeren. Voorbeelden worden genoemd :

  • Lid worden van een sportclub
  • Met mensen een museum bezoeken en hen proberen te wijzen op Bijbelse bronnen die daar te vinden zijn.
  • Samen muziek beluisteren
  • Lid worden van een leeskring
  • Met hen debatteren

Hoewel wij zelf een doorwrochte en doorknede kennis van de oudvaders moeten hebben, is dit wel wat zware kost voor een  buitenkerkelijke jongere. Daarom zijn boeken als die van Tim Keller een goede optie. Kort en goed gaat het erom dat we bekwame mensen moet zijn die aan kunnen sluiten bij de doelgroep die we willen bereiken. “Aansluitend bij de cultuur, maar ons niet eraan overleverend zullen we het voorbeeld van Paulus het beste benaderen”  besluit de spreker.
Boeken als “ Dauw op de aarde “ van evangelist van Dooijeweerd, “ Marginaal en missionair” van dhr Dekker worden ons aanbevolen. Johathan  Edwards wordt genoemd.  “ Verantwoord geloof “van H. Bakker. En wie schrijft er een boek dat dieper ingaat op het bereiken van de doelgroep?
Zo is er de keuze uit talloze workshops. In de wandelgangen spreek ik hier en daar bekenden aan en hoor dat het bij het vertellen van een Bijbelverhaal op de kinderclub er om gaat dat we de kern uit het verhaal naar voren weten te halen. Het verhaal zeker niet te groot moeten maken, en ons niet moeten verliezen in teveel details. Er wordt de mogelijkheid geboden om te oefenen met het vertellen. Ik koop een tas vol boekjes en neem folders mee. Dat heb ik afgesproken met een vriendin van het thuisfront.
De dag is nog niet afgelopen als ik het Hoornbeeckterrein verlaat en richting Utrecht toer om Paula en Nathan op te halen. Zij zullen vanavond de Messiah gaan beluisteren in de Jacobskerk in Vlissingen. De vader van Nathan zingt! Het belooft een prachtige avond te worden. Eenmaal thuis en blij verwelkomd drinken we een heerlijke cappuccino! Paula en Nathan zijn lid van de Anglican Church in Utrecht. Zij leiden daar een Alpha cursus. Nathan vertelt hoe waardevol de maaltijd is die bij deze cursus hoort. Hij zegt : “ Aan het begin van deze Youth Alpha  hadden we een aantal luitjes die alleen maar kwamen om mee te eten, maar momenteel doen ze OOK echt mee met de bijbelstudies. Ze worden steeds geïnteresseerder.” Mooi zeg!
Alle vrijwilligers die lid zijn van de Anglican Church zijn verplicht om een cursus te volgen die hen leert hoe ze met elkaar en met alle mensen die de kerk als buitenkerkelijke binnenkomen moeten omgaan. Hoe ze probleemsituaties kunnen voorkomen, en hoe ze horen te communiceren. Verrijkend! Dan komen er folders en prospectussen te voorschijn. Ze hebben allerlei dromen en plannen over een nieuw appartement in de binnenstad van Utrecht. We kijken mee, wat ziet het er fris en leuk uit! Echt iets voor een jong gezin. En goed door te verkopen. Zo praten we, en kletsen gezellig over mogelijkheden en onmogelijkheden. Over opties en kansen. Werk en studie. Ze lachen. Wij ook.

 
 

Geef een reactie