De persoon en het werk van de Heilige Geest – Wim Hoddenbagh

Bereidheid om naar Gods stem te luisteren – aantekeningen op een Bijbelschooldag 

Job 33:14 ‘ God spreekt wel op allerlei manieren, maar mensen merken het niet. ‘ Als je denkt dat God niet tot jou spreekt, dan heb je het mis. Het ligt nooit aan God. Hij spreekt altijd, maar wij zijn het soms verleerd om Zijn stem op te merken. Hij spreekt door het Woord, de Geest, de natuur, mensen om je heen, situaties. 

Als je niet eerst het koninkrijk van God zoekt, dan lukt het niet om Zijn stem te verstaan. Bidt voor je roeping. Leg je roeping op het altaar voor God neer. Je hoeft nooit bang te zijn voor de stem van God. Ook al merk je het niet, de Goede Herder is altijd bij je en spreekt ook altijd woorden van nabijheid. Het geloof is een gave van God. 

Filip. 2: 17 ‘ Jullie geloof is een geschenk aan God. Want door te geloven dienen jullie God. ‘ 

We leren Jezus Christus kennen door genade. Alles in ons leven is genade. Ons geloof komt uit de hemel vandaan. ‘ Dat laat zien dat Henoch geloofde. Want om bij God te kunnen komen moet je geloven dat God bestaat, en dat Hij je zal belonen als je Hem echt zoekt. Ook Noach had een groot geloof. God vertelde aan Noach dat hij de wereld zou straffen met een grote overstroming. Daar was nog niets van te zien. Maar Noach gehoorzaamde God en bouwde een boot om zijn gezin te redden. Noach werd gered omdat hij geloofde. Hij vertelde aan andere mensen dat God de wereld zou straffen maar ze luisterden niet. ‘ ( Hebr. 11: 5-7) 

Leer te herkennen hoe God tot je spreekt. HIj spreekt door Woord, Geest, geweten, intuïtie, vrede, muziek, aanbidding. 

Geef God de ruimte om terug te spreken. Habakuk 2:1 ‘ Habakuk zei: Ik ga bovenop een toren staan, zodat ik ver kan kijken. Misschien kom ik te weten wat de Heer tegen mij wil zeggen. Misschien geeft Hij antwoord op mijn vragen. ‘ Dit was het antwoord van de Heer: ‘ Schrijf op wat Ik je ga vertellen. Schrijf het met duidelijke letters op een platte steen. Dan is het makkelijk te lezen. Schrijf alles op, want het duurt nog een tijd voordat het gebeurt. Zolang het niet gebeurt, moet je wachten. Ook al duurt het lang, het gaat gebeuren, dat is zeker. Dit moest Habakuk opschrijven. ‘ Het loopt slecht af met mensen die kwaad doen. Maar mensen die goed doen en trouw zijn aan God zullen in leven blijven. ‘ 

Houd een persoonlijk dagboek bij, het kan je in andere tijden moed geven hoe de Heere je bemoedigd of onderwezen heeft.

Zorg ervoor dat je het Woord van God goed kent. Onderwijs je kinderen. Pak het Woord van God, en lees het. 

 

Leef een heilig leven. 1 Petrus 3: 9 ‘ Vergeld geen kwaad met kwaad, of laster met laster, maar zegen daarentegen opdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven. Weet dat God in al onze benauwdheid benauwd is, en met ons meelijdt. Ondanks alle wonderen die God doet, blijft er meer gebrokenheid in deze wereld dan genezing. 

Overal, ook op je werkplek kun je goede woorden spreken, daar kies je voor. Gods liefde maakt God groter en de problemen kleiner. Door zo goed te spreken krijg je rust. David zocht kiezelsteentjes, en met die kleine steentjes heeft hij Goliath verslagen.

 

Zegenen is: iemand helende kracht toewensen, geven. Iemand heelheid wensen. Door te erkennen dat God goed is, kunnen we Gods goedheid doorgeven aan andere mensen. Laat altijd de vrede van God heersen in je hart. Niemand staat of is los van God. Het is in essentie de Heilige Geest die uitdeelt, maar alles staat tot onze beschikking. De Heilige Geest deelt gaven uit, soms moet je een gave leren uitpakken.