De persoon en het werk van de Heilige Geest – Wilkin van de Kamp

Gevoelig zijn voor de Heilige Geest – aantekeningen vanuit de Bijbelschool.
Een bekende spreker zei: ‘ Vraag me niet hoe vaak ik gestruikeld ben, maar hoe vaak ik ben opgestaan.’
God wil ons voor struikelen behoeden. 

Hoe kun je gevoelig worden voor de stem van God?
God kan tot je hart spreken.
We bestaan uit Ziel, Geest en Hart. Je hart kan zich openstellen voor God.
Hoe kun je Gods aanwezigheid ervaren? Áls je rein van hart bent. ( Matth. 5: 8 )
God is onzienlijk. Hij is Heilig, en Hij is veel groter dan Zijn schepping. ( Jesaja 6 )

De Schepper is groter dan Zijn schepping. Hij is groter dan miljarden sterrenstelsels. ( Matth. 5: 8 ) 

God besloot mens te worden en gaf Zichzelf de naam Jezus.
Onder het God zien, moet je verstaan het luisteren naar Zijn stem. Het gaat om het waarnemen met je hart.
De Zoon kijkt in alles wat Hij doet naar de Vader. Als Mens kan Hij alleen maar doen wat de Vader doende is. ( Joh. 5: 19 )
Je kunt op heel veel manieren iets waarnemen.
Je kunt geestelijk ruiken en zien. Zoals Jezus moeten wij ook zijn. 

Job 32: 8 ‘ Oude mensen weten het niet altijd beter. Hun leeftijd maakt hen niet wijzer. alleen de machtige God geeft mensen wijsheid. Zijn Geest maakt mensen verstandig.’

De menselijke Geest en de Adem van de Almachtige geven inzicht.
God spreekt altijd via de Heilige Geest. Maar Hij schakelt daarbij ons mensen niet uit. Luister je naar je verstand of naar je gevoel? Die keuze moet je zelf maken. Zo kun je tot zegen zijn.
God spreekt. Hij geeft ons Godsbesef, een geweten en intuïtie. 

In Romeinen 2 : 14, 15 staat: ‘ Mensen die niet als Jood geboren zijn, kennen de Joodse wet niet. Maar stel dat ze toch leven zoals de wet bedoelt.Dan zie je aan hun daden dat ze de wet in hun hart hebben. Diep van binnen weten ze wat goed en slecht is. In gedachten geven ze een eerlijk oordeel over hun eigen daden. God weet hoe de mensen van binnen zijn. Alles zal bekend worden op de dag dat Hij Jezus Christus recht laat spreken over de wereld. Dat is het Goede Nieuws dat Ik vertel. ‘ 

Het is duidelijk: niemand kan zich verontschuldigen. Je weet van binnen in je hart heel goed wat goed of fout is. Je weet dat zonde tegenover heilig staat, en goed tegenover fout. 

Alle mensen kunnen de stem van God verstaan. Je geweten is het indirecte spreken van God. Alleen reinen van hart zien God. Wie in de zonde blijft leven krijgt een afgestompt geweten.
Het direct spreken van God is ongelooflijk mooi, er gaat niets boven dat heerlijke feit. 

Als je Godsbesef hebt, dan houd je rekening met God.
Wanneer je zondigt, of zonden gedaan hebt, dan kun je je geweten zuiveren door het bloed van de Heere Jezus Christus.
Je belijd je zonden en schuld voor God, die je geweten zuivert door het bloed van de Heere Jezus.
Dan kun je weer direct de stem van God verstaan. ( Handelingen 23: 1 ) 

Hoe kon Paulus zeggen dat hij een volkomen zuiver geweten had? Het is bijna zeker dat hij in het Sanhedrin zat dat Jezus veroordeelde. Hij paste op de kleren van de Joden die Stefanus stenigden. Dat kon Paulus zeggen omdat het bloed van Jezus zijn geweten gezuiverd had. 

Intuïtie is een gift van God. In de kerk zijn er mensen met profetische gaven. De profetische gave is een van de mooiste gaven binnen de christelijke gemeente. Daar moet je erg zuinig op zijn.  Daarbij getuigt de Geest met onze geest dat wij kinderen van God zijn.
‘ En voor welke bijzondere krachten moeten jullie nu de meeste waardering hebben? Voor de krachten waarmee andere mensen geholpen worden, en voor de krachten waarmee het geloof van anderen sterker gemaakt wordt. ‘ ( 1 Kor. 12: 31) 

De Heilige Geest roept in ons: ‘ Abba Vader’. Daarom moeten we ons realiseren dat het er niet in de eerste plaats om gaat wat wij doen, maar wat de Geest in ons zegt. 

Je Godsbeeld bepaalt hoe je naar God kijkt, maar ook hoe je naar jezelf kijkt. In Christus Jezus mag je jezelf omarmen en zeggen: ‘ Ik ben Gods geliefde kind. ‘ 

Het maakt niet uit of je succesvol bent in dit leven, of niet. Of je daadwerkelijk tot zegen bent, of niet. Dat bepaalt er maar Eén: God. 

God wil je hart. Of het nu gevoelig is, of versteend. Vertrouwelijk gaat de Heer om met wie Hem vrezen. ( Psalm 25: 10 ) 

God zegt: ‘ Kijk naar Jezus, dan zie je Mij’ De gaven van de Geest kun je niet erven. Als er in een bepaalde omgeving verdeeldheid of oneerlijkheid is, dan betekent dat helaas dat de gaven van de Geest niet floreren. 

Gods roeping blijft altijd. Niemand kan Gods roeping van je afnemen. De identiteit van Samuel werd steeds meer zichtbaar. Hierdoor voelde hij zich steeds meer geliefd. Samuel was onder de hoede van Eli, een man die zelf naarmate hij ouder werd, steeds minder van Gods stem verstond. ( 1 Samuel 3 ) Maar Samuel mocht Gods stem steeds beter verstaan. Hierdoor voelde hij zich steeds meer geliefd door God. 

Het belangrijkste in ons leven is dat wij ons door de Heere Zelf laten leiden. Toen koning David eerste de oudsten en oversten raadpleegde ging het niet goed. De ark kwam helemaal verkeerd terecht, en er stierven mensen omdat Gods geboden niet gehandhaafd werden. ( 1 Samuel 4 ) 

De Goede Herder is altijd bij ons en spreekt altijd woorden van nabijheid. Wees vrijmoedig in het spreken van Zijn Woord. Gods stem schept nooit verwarring. Het eerste wat God deed in Genesis 1: Hij schiep orde in de chaos. 

Er ligt grote kracht in een geheiligd leven. Genade is er altijd overvloedig.God spreekt door Zijn woord, Zijn Geest en door je geweten en intuïtie. Je wordt altijd gevoed door het Woord van God!