De Nederlandse Geloofsbelijdenis (1)

De Nederlandse Geloofsbelijdenis. 

Wij geloven met het hart en belijden met onze mond dat er een enig en eenvoudig geestelijk wezen is, dat wij God noemen: eeuwig, onbegrijpelijk, onzienlijk, onveranderlijk, oneindig, almachtig, volkomen wijs, rechtvaardig, goed, en een fontein aller goeden. 

Wij kennen God door twee middelen: 

  1. Door de schepping, onderhouding en regering van de hele wereld. Deze wereld is voor onze ogen als een mooi boek waarin alle schepselen – grote en kleine – als letters zijn die ons de onzichtbare dingen van God laten zien. Namelijk: Zijn eeuwige kracht en Goddelijkheid. Zoals de apostel Paulus zegt in Romeinen 1:20: ‘Zijn onzichtbare dingen zijn vanaf de schepping van de wereld zichtbaar in Zijn werken. Zijn eeuwige kracht en Goddelijkheid zijn voor het verstand waarneembaar. Er is niets waardoor zij te verontschuldigen zijn.’ 

2. God heeft zich nog duidelijker en volkomener laten kennen door Zijn heilig en Goddelijk Woord, te weten zoveel als wij nodig hebben in ons leven tot Gods eer en tot zaligheid van de Zijnen. 

De God die christenen dienen draagt heerlijke namen. Hij is de eeuwige God, de God der goden, de Heer van de hemelse machten, de Ik ben die er Zijn zal. 

God heeft ongekende eigenschappen, Hij is almachtig, alomtegenwoordig, eeuwig, genadig, groter dan de hoogste hemel, trouw en volmaakt. Hij is onvergelijkbaar, onvergankelijk en onveranderlijk. Hij is geduldig, heeft spijt, heeft medelijden en bezit een onmeetbaar inzicht. 

Om Hem enigszins duidelijk te maken spreken mensen over Hem alsof Hij een mens is. De Bijbel heeft het over de armen van God, de hand en de mond, de neus, de ogen, oren, rug, stem, vingers en voeten van God. 

Hij bestijgt cherubs en vliegt. Hij daalt af, gaat weg, rust uit, slaapt en staat op. Hij trekt op en wandelt. Het allermooiste: Hij wil wandelen met ons! Zijn deugdzaamheid, eerlijkheid, goedhartigheid en liefde zorgen ervoor dat er niemand beter je metgezel kan zijn hier op aarde dan de Heere God. 

De Bijbel is een oud boek – eigenlijk een verzameling oude boeken – afkomstig uit lang vervlogen antieke culturen. 

Kan de Bijbel nog wel betekenis hebben voor hedendaagse lezers? Dat is een realistische vraag. Toch beantwoorden veel mensen die vraag volmondig met ‘ja’. 

Want hoeveel er ook verandert in de wereld om ons heen, en in de manier waarop we die wereld interpreteren, sommige dingen zijn van alle tijden. 

Mensen zoeken bijvoorbeeld in alle tijden naar zin en betekenis. Naar hun plek in deze wereld. Velen vinden daarbij houvast aan de Bijbelse boodschap. 

De God van Wie de Bijbel getuigt blijft volgens diezelfde Bijbel alle eeuwen heen Dezelfde. Trouw aan zichzelf en Zijn schepping. 

Ondanks de enorme afstand tussen de ontstaanstijd van de Bijbel en ons eigen leven, kan de Bijbel ons nog altijd rechtstreeks aanspreken. Daar is soms niet eens een uitleg voor nodig. 

Door de eeuwen heen hebben ontelbare mensen ervaren dat de Bijbel voor zichzelf kan spreken. Veel mensen lezen de Bijbel met het hart. In een innige omgang ermee, vaak omgeven door gebed en meditatie, ontdekken ze hoe de Bijbel van God getuigt en wat God er doorheen te zeggen heeft. Zo is het door alle eeuwen heen gegaan, en zo gaat het vandaag nog. In die zin is de Bijbel een boek om mee te leven voor mensen van alle tijden! 

Dat neemt niet weg dat er in de Bijbel passages voorkomen die ons echt vreemd zijn en die hun geheimen ook niet zomaar prijsgeven. Dat hangt samen met de grote afstand tussen tijd, cultuur en plaats. Door deze aspecten lijkt de bijbel soms in een andere wereld opgesloten te zitten. Er wordt verteld over gebruiken, normen en waarden die ons niet veel meer te zeggen hebben en soms zelfs tegen de borst stuiten. Denk bijvoorbeeld aan de uitgebreide en vaak bloederige offercultus. 

Door studie te maken van andere culturen hebben bijbelwetenschappers met vallen en opstaan geleerd dat je erg voorzichtig moet zijn om zaken zomaar als primitief en niet relevant neer te zetten. Door zo jezelf als maatstaf te nemen ontneem je je de mogelijkheid om iets van zo’n totaal andere cultuur te leren. Achter oude gewoonten en gebruiken gaan meestal motieven schuil die ons nog altijd het nodige te zeggen hebben. 

Wat betekenden zulke offers voor de mens van die tijd?
Met welke levensvragen waren ze verbonden?
Hoe hielden ze hen in verbondenheid met God en met elkaar?

( Studiebijbel in Perspectief, S.V. NBG Nederlands Vlaams Bijbelgenootschap )