De gelijkenis van de kinderen.

De gelijkenis van de kinderen.
De Heere Jezus is de Zoon van God. Hij kwam hier op aarde om de komst van het koninkrijk van God te verkondigen. Het koninkrijk is verborgen omdat de oude wereld nog blijft bestaan. God is een Goede Vader voor Zijn volk! Hij houdt Zich bezig met alle details van het leven van Zijn kinderen. Ze kunnen altijd en ten allen tijde een beroep op Hem doen wanneer zij Hem nodig hebben en zij weten dat Hij hun gebed verhoren zal. ( zie Math. 6 en Joh. 1 )
Het geheim van het ware geluk is niet  geld, macht, of succes, maar de ware gehoorzaamheid aan Gods wil. Dat betekent: Jezus volgen op de Weg van het koninkrijk. Hij kwam om voor de armen op te komen, voor verlamden, blinden en voor iedereen die het zelf niet redden kan. Jezus leerlingen worden aangespoord om Zijn voorbeeld te volgen en op Hem te lijken. Het leven van de leerlingen van Jezus is zwaar en lijden maakt er deel van uit. Maar de Heere Jezus zal altijd aan de zijde van de Zijnen zijn. Onder alle omstandigheden, en waar zij ook gaan! ( Math. 5 – 7 / 11: 28 – 30 / Lucas 14: 25 – 33 / Joh. 13: 1-17 )
Om de boodschap van Zijn prediking duidelijk te maken gebruikte de Heere Jezus vaak gelijkenissen. Hierdoor plaatste Hij Zichzelf in de lijn van het Oude Testament en van de Joodse traditie. De meeste voorbeelden haalde Hij uit het leven van alledag van Zijn toehoorders. Heel veel mensen kwamen tot geloof. De leer van de Heere Jezus was zo totaal anders dan ze gewend waren! Hoe benaderbaar was Hij, hoe dicht bij hen! De mensen probeerden daarom ook kinderen bij Hem te brengen om ze door Hem te laten aanraken. Dat werd de discipelen wel wat al te gortig! Snel grepen ze in. Strenge berispingen kwamen over hun lippen. Het was helemaal niet toegestaan in hun optiek! Weg met die kids! Maar de Heere Jezus dacht daar totaal anders over. Hij riep de kinderen bij zich en zei: “ Laat ze bij Mij komen! Verhinder hen niet! Want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij.  Ik verzeker jullie: Wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan. Hij nam de kinderen in Zijn armen en zegende hen door hun de handen op te leggen. Rijke zegen! De discipelen stonden erbij en kregen niets. In de cultuur van de klassieke oudheid staat het kind voor iemand zonder sociale macht of status. Wie het koninkrijk ontvangt als een kind, is dus iemand die het in alle eenvoud en gehoorzaamheid, als een gave van God ontvangt.
 

 
 
ttps://www.youtube.com/watch?v=MPI7WbPyoM8&index=4&list=RDhWIszOFlkR4

Geef een reactie