De Bergrede ( 6 )

“Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien.”
De Heere Jezus zag Zijn luisteraars voor Zich. Mannen en vrouwen, jongens en meisjes, vaders en moeders, vrienden en vriendinnen, rijk en arm, jong en oud!  Hij zag niet alleen hun uiterlijk, maar ook hun hart en ziel. Het hart van een mens weerspiegelt zijn diepste emoties. In de Bijbel duidt het hart het middelpunt van het menselijk wezen aan. De motivatie die de mens stuurt, alles wat hij is en doet. ( Spreuken 4: 23 ) Zijn gedachten, wil en gevoel. Ze zijn een bron van dood, of een bron van leven. Jezus koos doelbewust de mensen uit met een veranderd hart en noemt hun Naam: “ zuiver.”
Zij zijn mensen van wie het diepst van hun persoonlijkheid aan God gewijd is. Zij hebben de tafel van Gods Heilige Wet in hun hart geschreven en denken aan Hem bij alles wat zij doen. Christus is hun grootste Schat, in hemel en op aarde. Mot en roest kan deze Schat niet aantasten, dieven kunnen Hem niet stelen en het hart dat zuiver is zal tot in eeuwigheid leven. ( Math 5: 19 – 21 )
Zuivere mensen vertonen een onberispelijk  gedrag in zowel hun buiten- als binnenkant. Hun innerlijke houding is niet bevlekt door verkeerde motivaties, maar door een verlangen om op te komen voor de eer van God. ( Psalm 24 : 3 – 6 )God is goed voor mensen die zuiver zijn van hart!  ( Psalm 73: 1 ) De Heere Jezus wist precies hoe belangrijk rituele reinheid was voor de Schriftgeleerden en Farizeeën. Hij kende echter ook hun binnenkant en moest die veroordelen. ( Math. 23: 25 en 26 ) Dit was de reden dat zij niets begrepen van de essentie van God!
Onze diepste overtuiging komt steeds opnieuw uit onze mond. Onze uitspraken bepalen of wij zuiver van hart zijn. ( Math. 15: 11, 19 en 20) Onze daden bepalen of wij rechtvaardig van hart zijn en eerlijk onze weg gaan. Gelukkig zijn deze zuivere mensen! Diep gelukkig! Zalig zijn zij want zij zullen God zien.
Exodus 24: 9 – 11 Mozes, de man die God kende en met Hem sprak zoals een vriend met zijn vriend spreekt, mocht de Berg Sinaï opgaan, samen met Abinadab, Elihu en zeventig oudsten van het volk. Zij zagen God!
Mensen die veel van God mogen zien waren altijd mensen die ernaar streefden om met iedereen in vrede te leven, hun leven was heilig. ( Hebr. 12: 14) Kinderen van God, die meestal als zodanig niet gekend werden door de wereld. Ook Anno 2018 niet. Vol vertrouwen wachten zij het moment af dat dit heerlijke feit geopenbaard zal worden. Dat is op het moment dat de Heere Jezus terugkomt. Tot die tijd veranderen zij voortdurend, zij gaan steeds meer op hun Grote Voorbeeld lijken. ( 1 Joh. 1: 1 – 5 )
Hun toekomst is zeker en door Christus volkomen veilig gesteld. Hij Zelf heeft hen in het boek van het Leven geschreven. Het boek van het Lam! ( Openbaringen 21 : 27)
Zuivere mensen komen aan in de stad die het licht van de zon en maan niet nodig heeft. Over deze stad schijnt Gods luister en het Lam is haar licht. De verloste volken zullen in haar licht leven en de koningen der aarde die alle eer aan God brachten en niet aan de wereld die vergaat, ( Openbaringen 17 en 18 ) die betuigen daar hun lof. De poorten van de Stad zullen overdag nooit gesloten worden, en nacht zal het er niet meer zijn. Alle verloste volken zullen daar hun lof en eer betuigen. Niets slechts of verkeerds zal er overblijven, want dat komt de Heilige Stad, het Nieuwe Jeruzalem niet binnen! Het Zuiverste Gezang zal daar gezongen worden! 

 
 

Geef een reactie