De Bergrede ( 4 )

De Bergrede ( 4 )
De Meester vervolgde Zijn ongeëvenaarde onderwijs!
“ Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden” zei Hij. 
De Messias keek zijn luisteraars aan. Hij wist dat Hij gekomen was om hun honger en dorst te lessen, als de Vervuller van de profetie van Jesaja. ( 55: 1 ) Alle ogen waren op Hem gericht. Vele hongerige en dorstige mensen zaten in het gras te luisteren. Wat waren hun gedachten? Hoe zag hun hart eruit?
De Bijbel schildert ons dit voor ogen in psalm 42: 1 – 1 / “ Zoals een hinde smacht naar stromend water, zo smacht mijn ziel naar U, o God! “
Psalm 63: 2 /”God, U bent mijn God, U zoek ik. Naar U smacht mijn ziel. Naar U hunkert mijn lichaam in een land dor en mat, zonder water.” Conclusie: een woestijn.
Jeremia 15: 16 voegt er aan toe: “ Telkens als ik Uw woorden hoorde, nam ik ze als voedsel tot mij. Uw Woorden gaven mij diepe vreugde. Want ik behoor U toe, o Heere, God van de hemelse machten! “ Dit is de roep van een ziel die naar God verlangt, en die nergens anders het heil vinden kan.
Welk advies ligt er eigenlijk in de uitspraken van de Heere Jezus? Dat is heel eenvoudig. Het staat in Sefanja 2: 3 “ Zoek de Heere, allen in het land die nederig zijn! Die naar Zijn wetten willen leven. Zoek rechtvaardigheid en nederigheid. Misschien blijven jullie dan gespaard op de dag van het oordeel.”
Mattheus 6 voegt hieraan toe: “Zoek niet wat de volken van de wereld zoeken, maar zoek eerst het koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid. Dan zal al het andere je erbij gegeven worden.”Ja, in het koninkrijk van God is alles omgekeerd ten opzichte van de orde die in de aardse koninkrijken gelden.
Wat gaat er gebeuren als mensen dit advies opvolgen? Alles verandert. Romeinen 8 : 23 – 24 tekent de moede menigte die tot Jezus gekomen is. Het zijn zuchtende mensen die in afwachting zijn van de openbaring dat zij kinderen van God zijn. Verlost van hun sterfelijk bestaan. Vol hoop op een eeuwige toekomst. Een toekomst die nog onzichtbaar is. Mensen die in de praktijk van elke dag met lijden en sterven geconfronteerd worden. Met vergankelijkheid en afbraak, met alle gevolgen van de zonde. Daar lijdt de natuur en al het schepsel onder.
“Gelukkig zijn jullie” riep de Heere Jezus uit. “Jullie zullen verzadigd worden. Niets zal jullie kunnen scheiden van Mijn liefde omdat jullie je laten leiden door de Heilige Geest. Wat de Geest wil, dat brengt leven en vrede.”  ( Rom. 8: 6 ) De mensen luisterden als vinken; zoiets hadden ze nog nooit gehoord!
https://www.youtube.com/watch?v=9eEa_aaSxvU
 

Geef een reactie