Coming home

 
 
De aula is donker maar het podium verlicht. Elektrische gitaren, een bandje. De leerlingen hebben zelf de paasviering bedacht en voeren die nu uit.
Meerdere acts volgen elkaar op. Een vriendengroep waarin van alles gebeurd. Mooie vriendschappen worden uitgebeeld, armen om elkaar heen en samen op een feestje. Maar er zijn ook problemen, er wordt teveel gedronken. Helaas,  de jongen die zich bedrinkt wil niet geholpen worden en scheldt zijn vrienden uit.  Op elke act volgt een toepasselijk lied. Uiteindelijk wordt de ruzie opgelost. Een gevoelige jongensstem zingt het lied:  “ coming home “ – het onderwerp van de Paasviering. Er volgt iets heel moois: vergeving, verzoening.
Dan komen  alle leerlingen op het podium; een docent neemt het woord. Hij neemt het verhaal  over en plaatst dat in het teken van het lijden en sterven van de Heere Jezus.“ Onschuldig gemarteld, geslagen, gestriemd, bespuwd, gemeden, naakt aan een kruis gehangen. Als er Iemand was die op dat moment de macht had om met gelijke munt terug te betalen dan was Hij dat. Op het moment dat Hij aan het kruis hing en de macht had om volledig met mensen af te rekenen deed Hij het tegenovergestelde. Hij zei “ Vader vergeef het ze want ze weten niet wat ze doen.
Dan kun je vragen: “ mooi dat Hij dat vergeven heeft maar hoe weet je dan dat dat gebed ook is verhoord?” Dat vieren we juist met Pasen! Want toen Jezus opstond uit de dood verscheen Hij aan Zijn leerlingen. Dat was het moment dat Hij had kunnen zeggen: “ Zie je wel! Jullie hebben niet in Mij geloofd! Jullie waren bang en zijn weggerend. Zie je wel jullie zijn laf! En nu ga ik het jullie met gelijke munt terug betalen.”
“Hij had zelfs naar de mensen kunnen gaan die Hem gekruisigd hadden en had kunnen zeggen: “ Nu kom Ik het jullie betaald zetten! Maar Hij deed het niet. Het eerste wat Hij zei tegen Zijn leerlingen was: Vrede! Vrede met jullie! En dat is precies wat vergeving doet! Vergeving brengt uiteindelijk vrede. Wraak zorgt ervoor dat mensen elkaar blijven pijnigen. Maar vergeving herstelt daar waar dat mogelijk is en geeft een nieuw begin. En dat heeft Jezus laten zien: Een nieuw begin van God met mensen. Jezus heeft ons geleerd hoe je kunt leven vanuit het Kruis en vanuit vergeving. Zorg ervoor dat je vrede krijgt met God en vrede met elkaar. Mag ik voor jullie bidden?”
“ Vader als er Iemand is die het recht had om boos op ons te zijn dan was het Jezus.  Maar Hij  heeft ervoor gekozen om aan het kruis te roepen “ Vader vergeef het hun want zij weten niet wat zij doen. Als er Iemand is die heeft laten zien wat vergeving werkt, dan was het Jezus Die opstond uit de dood. Vrede bracht. Daarom wordt Hij ook Vredevorst genoemd, Koning van de Vrede. Jezus is het die Vrede bracht tussen God en mensen. Die relaties hersteld tussen mensen onderling. Daarom is het dat wij U vragen als wij de Paasdagen ingaan: “ Wilt u onze ogen openen voor wat vrede en wat vergeving is? Wilt U ons helpen om vanuit deze vergeving ook om te gaan met de mensen om ons heen? Leer ons te vergeven zoals ook wij vergeven zijn. Amen! “
 

Geef een reactie