Bloggen onderweg ( 6 )

 
 

De zon is nauwelijks boven de kimmen gerezen als we onze tent afbreken. We hebben er routine in gekregen. Kamperen is uiterst goed voor de samenwerking binnen je relatie,  onomstotelijk bewezen! Snel schuiven we de bogen uit de koepels van de tent. Binnen een uur is ons bivak afgebroken en opgeruimd. We nemen afscheid van medekampeerders en kiezen de snelweg richting Bozèn. Hier is een spectaculaire vondst gedaan die we graag willen bekijken. We nemen een binnenroute die ons langs steile bergpassen en schitterende vergezichten naar de plaats van bestemming brengt. Bozèn, een stadje in Zuid Tirol. 
Op 19 september 1991 hebben wandelaars in de Italiaanse Alpen een menselijk lichaam gevonden. Ze stuitten op een dode man die op het moment van zijn overlijden waarschijnlijk vijftig kilo woog en 45 jaar oud was. Het zal blijken dat “Ötzi” – zoals het gevonden lichaam al spoedig genoemd wordt – vermoord is. Zijn naam dankt hij aan zijn vindplaats: de flanken van de Niederjochferner Gletscher in het Ötztal. De vinders dachten in eerste instantie dat het om een omgekomen bergbeklimmer ging. Dat dachten de instanties ook, en het lichaam van de dode werd dan ook gewoon geborgen. Veel later zou blijken hoe uniek de vondst van dit lijk was, dat duizenden jaren door het ijs was beschermd.  Ötzi zou een belangrijke bijdrage leveren aan het onderzoek van wetenschappers naar het leven van de vroege mens. Zijn leven blijkt door een speerwond tot een abrupt einde te zijn gekomen. De man is nooit begraven en na duizenden jaren door een reeks bijzondere voorvallen ontdekt. Na nauwkeurig onderzoek van het lichaam, de kleding en wapenrusting van de man hebben wetenschappers belangrijke ontdekkingen gedaan!
De mantel die Ötzi droeg bestond uit stukjes schapen- en geitenvacht die met de hand aan elkaar zijn genaaid. Er zat zelfs een mooi patroon in, dat ontstaan is door het aan elkaar bevestigen van bruine en zwarte stukjes vacht. Het vermoeden bestaat dat Ötzi verschillende keren de huiden met grashalmen gerepareerd heeft.
De simpele lendendoek die met rechthoekige stukje schapenleer aan elkaar genaaid is werd door een gordel bij elkaar gehouden.
De muts die gedurende een tweede archeologische zoektocht in 1992 is ontdekt, is van stukjes bruine berenvacht gemaakt. De bontmuts werd met leren veters onder de kin vastgemaakt. De muts is bijzonder goed bewaard gebleven omdat ze in een diepere ijslaag gevonden is.
Ötzi droeg de allereerste legging ter wereld. Ze was uit geitenhaar vervaardigd, en kon door leren veters rond de benen gestrikt worden. Aan de onderkant hadden de leggings een flap van hertenleer die in de schoenen gestopt konden worden en bescherming  tegen de sneeuw en het ijs boden.
De zolen van Ötzi`s schoenen waren van berenhuid gemaakt terwijl de bovenkant uit boomschors bestond. Er was zelfs een binnenschoen, die Ötzi droeg om zijn voeten warm te houden. Experimenten hebben uitgewezen dat Ötzi in staat was om met deze schoenen veilig in de bergen te wandelen. Er is uit de prehistorie geen vergelijkbare voetbekleding  gevonden van een dergelijke kwaliteit!
Met zijn 182.5 is de in het ijs gevonden boog aanzienlijk langer dan Ötzi was. Hij is gemaakt van taxes, een ideale houtsoort om bogen mee te maken. De gevonden boog lijkt niet helemaal compleet te zijn, maar getuigt desalniettemin van groot vakmanschap.
We zien nog allerlei gereedschap dat archeologen in de buurt van het lichaam gevonden hebben. Een slinger, een bijl, een mes, en pijlen. Ik denk onwillekeurig aan de pijlen in de hand van een schutter. ( Psalm 127: 4 )
Als we alles bekeken hebben komen we bij een klein vierkant doorkijkglas. Achter het glas ligt de gevonden man. Het is duidelijk te zien dat hij voorover gevallen moet zijn. Eén arm ligt als in een afwerend gebaar omhoog. Er gaat iets ontroerends uit van de stille gedaante die daar ligt. Vijfduizend jaar geleden, het is niet voor te stellen! 
Wat deed een mens in vredesnaam op 3200 meter hoogte in de bergen? Dat is helaas niet meer te achterhalen. Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat hij zich korte tijd voor zijn dood nog 1200 meter lager moet hebben bevonden. Zijn darmen bevatten namelijk pollen van naaldbomen, en de boomgrens lag rond de 2000 meter hoogte. Misschien was hij op de vlucht. Maar het kan ook zo zijn dat Ötzi als herder op de alpenweide werkzaam was. Een andere optie is dat hij een handelaar was, omdat er een grote bijl in zijn nabijheid gevonden is, en zijn haar bovendien vele koperdeeltjes bevatten. Mogelijk was hij een kopersmid.
Wetenschappers hebben elke lichaamsdeel van Ötzi aan een minutieus onderzoek onderworpen. Daarbij hebben ze vastgesteld dat de laatste maaltijd die de man gebruikt heeft uit steenbok en verschillende soorten granen heeft bestaan.
Laatste opvallende detail zijn de vele inscripties die op zijn huid gevonden zijn. Ötzi had zijn lichaam vol tatoeages. Ze zijn gemaakt door sneetjes in de huid te maken en met as in te wrijven. 
Er zijn weinig mensen op wie zoveel onderzoek verricht is, als op Ötzi. Zijn vondst was dan ook een unicum in de wereldgeschiedenis.
Ondanks intensief onderzoek kon lange tijd niet vastgesteld worden wat precies de doodsoorzaak van Ötzi was. Allerlei speculaties deden de ronde, en varieerden van de bevriezingsdood tot uitputtingssterven.  De ongewone vindplaats, en het feit dat een deel van zijn uitrusting beschadigd was, doen bovendien het vermoeden van een crime rijzen. Nauwkeurig röntgenonderzoek heeft het raadsel opgelost. Er werd een pijlpunt in Ötzi`s  linkerschouder ontdekt. Sindsdien staat vast dat Ötzi vermoord werd. 
Christenen gaan ervan uit dat de aarde ongeveer 6000 jaar oud is. Het zou zomaar kunnen dat we een tijdgenoot van Kaïn en Abel voor ons hebben, of van één van de oudvaders. Ongelooflijk bijzonder! Een feit is dat vele details ons herinneren aan de tijd van de Bijbel.
Het leven op aarde was na de vlucht uit het Paradijs moeilijk en gevaarlijk geworden. Zaaiing en oogst wisselden elkaar af. Dood en leven eveneens. Moord en doodslag zouden niet meer weg te denken zijn uit het dagelijks leven. Dat zien we aanschouwelijk voor onze ogen, in de doodstille gedaante met de afwerend omhoog geheven arm.
 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *