De Bijbel spreekt 5.11.2019


De hemel verhaalt van Gods Majesteit, het uitspansel roemt het werk van Zijn handen. De dag zegt het voort aan de dag die komt. De nacht vertelt het door aan de volgende nacht. 
Toch wordt er niets gezegd, geen woord gehoord. Het is een spraak zonder klank. Over heel de aarde gaat hun stem, tot aan het einde van de wereld haar taal. ( Psalm 19 : 1 – 5 ) 
Koning David schreef schitterende psalmen. Zij lopen over van Gods glans en majesteit. David is op de plaats die een kind van God siert. Hij verblijdt zich in de Heere! De Elohiem Die het meest geëerd wordt wanneer wij Hem in Geest en waarheid aanbidden. 
De Goddelijke glorie van de Heere wordt in de schepping openbaar gemaakt. Al naar gelang de seizoenen verstrijken zien wij haar  in de herfst in goudbruin blad weerspiegeld. Het bos levert fantastische elementen die de waarheid van Davids woorden onderstrepen.  Paddenstoelen, noten en zaden, kastanjes, pompoenen, en nog veel meer. Als de zon opkomt spint de dauw gouden draden door de takken van de bomen. Genietend snuiven we de pittige herfstgeuren op. De dagen korten in, er zit verandering in de lucht. Zo toont de Heere ons Zijn almacht en majesteit. Niemand op aarde is in staat om de speling van de natuur te veranderen. Eeuwen lang volgt zij haar Goddelijke roeping.
“ Zolang de aarde bestaat zal er een tijd zijn om te zaaien en een tijd om te oogsten. Er zal koude zijn en hitte, zomer en winter, dag en nacht. Nooit komt daar een einde aan. ( Genesis 8 : 22 )” heeft God gezegd. En zo zal het zijn. Dat is toch geweldig mooi?
Voor de opmerkzame mens zijn Gods Woorden een fantastische bron van wijsheid en inzicht. Zij bieden houvast en zekerheid. Meer dan dat. Zij leiden het hart op naar de Bron van deze Woorden. Naar God, boven alles te prijzen tot in eeuwigheid!
Binnen de heidense godsdiensten zijn hemellichamen voorwerp van aanbidding. ( Deut. 4: 19 / 7 : 3 ) Ze worden het vermogen toegekend om over het lot van mensen te heersen. ( Jes. 47 : 13 / Jer. 10: 2 / Daniël 4 : 8 ). David doet daar niet aan mee, hij beschrijft de hemelen als het werk van de scheppende God. Die plaatste zon en maan aan het hemelgewelf om licht te geven op de aarde, te heersen over dag en nacht, en licht van duisternis te scheiden. En God zag dat het goed was! ( Gen. 1 : 17 – 18 ) 
Ook vandaag is het licht goed. Wij mogen ons verheugen in de Heere, en opgewekt en blij ons werk verrichten. God bless!
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *