1 Korintiërs 7: 39, 40

Een advies van iemand die de Geest van God gekregen heeft. ( 1 Korintiërs 7: 39,40) 

Paulus had bijna alles gezegd wat er gezegd moest worden over het huwelijk. Er restte nog één groep die de aandacht nodig had: weduwen en weduwnaren. 

Een getrouwd iemand – man of vrouw – is door de wet aan de echtgenoot verbonden voor de tijd dat de man of vrouw leeft. Dit gegeven komt overeen met het voorschrift van Jezus over de echtscheiding. ( Matth. 5: 31 ) Paulus nam hier het voorbeeld van een weduwe. Hij schreef: ‘ Als haar man is gestorven, is ze vrij om te trouwen met wie ze wil. ‘ De keuze van een nieuwe partner ligt bij de man zowel als bij de vrouw. Er is een duidelijke beperking: het moet een huwelijk ‘ in de Heere ‘ zijn. Dat betekent dat het een huwelijk moet zijn binnen de kring waar Christus als Heer aanbeden wordt. De nieuwe partner moet door het geloof aan God verbonden zijn. ( 2 Kor. 6: 14). 

Maar de tijden waren slecht, en de komst van de Heere Jezus stond voor de deur. Niemand moest zich te veel aan het aardse leven hechten, vond de apostel. In de vroegere gemeenten ontvingen oudere weduwen soms financiële steun zodat ze zich niet genoodzaakt voelden om te hertrouwen vanwege hun levensomstandigheden. Paulus moet zelf vol overtuiging ongetrouwd zijn gebleven, anders had hij deze woorden nooit zo duidelijk opgeschreven kunnen hebben. Het is daarbij goed om je te blijven realiseren dat zijn woorden geïnspireerd waren door de Heilige Geest. 

Conclusie: Na deze laatste woorden had Paulus antwoord gegeven op de punten die de Korintiërs aan de orde hadden gesteld. Het ging over het huwelijk en de seksuele omgang binnen het huwelijk. Nu de Korintiërs christen geworden waren, was er een nieuwe situatie ontstaan. Maar omdat ze er nog verkeerde opvattingen op na hielden over de plaats van het lichaam, vroegen ze zich af welke gevolgen hun bekering had voor hun echtelijk leven. In zijn antwoorden gaf Paulus in eerste instantie de voorkeur aan het gehuwd zijn omdat zo ontucht het beste werd tegengegaan. Hij onderstreepte het belang van een duurzaam huwelijk. In tweede instantie relativeerde Paulus het huwelijk, en herinnerde hij zijn lezers eraan dat een christen in zijn leven vaak moet lijden. Hij moet zich laten leiden door de hoop op de komst van Jezus Christus, want zo kan hij onderscheiden waar het werkelijk op aankomt. 

Dan moet een onjuiste theologische visie plaatsmaken voor ethisch verantwoorde overwegingen.