1 Korintiërs 13:8

Ooit zal er niet meer gesproken worden in vreemde klanken. Ooit zal er geen geheime kennis meer zijn. Ooit zullen mensen geen boodschap van God meer vertellen. Maar de liefde zal nooit verdwijnen. 

De Heere God geeft mensen hier op aarde gaven en talenten. Het mooiste zijn de geestesgaven. De apostel Paulus stelde het blijvend karakter van de liefde tegenover het voorbijgaande van de gaven van de Geest. De gaven van de Geest zijn niet eeuwig. Ze hebben hun plaats binnen een bepaald tijdsbestek, en gaan voorbij. De initiator van de geestesgaven is de Heilige Geest. Hij is de verzekering en het onderpand van onze toekomstige heerlijkheid. 

‘Ook als ik sterf zal God mij niet in de dood achterlaten. Dat weet ik zeker! Zolang wij ons aardse lichaam hebben, hebben we het zwaar. We willen niet sterven maar juist blijven leven tot op het moment dat we het hemelse leven krijgen. Dan wordt ons sterfelijke leven deel van het eeuwige leven. God heeft ons klaargemaakt voor dat moment. Als bewijs daarvan heeft Hij ons nu al de Heilige Geest gegeven. ‘ ( 2 Kor. 5: 4,5). ‘ De Heilige Geest is het bewijs dat we Gods kinderen zijn.‘ ( Ef. 1: 14). 

De gaven van de Geest zijn daarom hier op aarde uiterst belangrijk.
https://bijbel.eo.nl/bijbelse-achtergrond/de-gaven-van-de-geest

Het zijn tekenen en zegelen van het feit dat we wedergeboren zijn. Ze dienen in de eerste plaats tot opbouw van de gemeente van Jezus Christus. Maar op het moment dat het ‘ volmaakte is gekomen ‘ zijn deze gaven niet meer nodig. De liefde van God zal alles overheersend zijn. Er zal een volmaakte omgang ontstaan zijn tussen God en ons. We hebben niets of niemand anders meer nodig om met God te spreken en om te gaan. Het kennen van God zal evenzo tot een volmaakte hoogte gekomen zijn. Wij zullen Hem kennen zoals Hij ons altijd al gekend heeft. De liefde zal het grootste en mooiste van alles zijn – belangrijker dan geloof en hoop –  omdat die liefde ( agapè) gericht is op God en op het heil van onze naaste.