Vertrouwen ( 2 )

Leerlingen van Jezus vertrouwen niet alleen op Gods macht, maar ook op Gods onfeilbare liefde. 

“ U bevrijdde dit volk en ging het liefdevol voor. Sterk en machtig leidde U het naar Uw heilige woning. “ ( Exodus 15 : 13 ) 

Het volk van Israël bevond zich in een uiterst moeilijke situatie. Ze hadden Egypte verlaten, maar werden achterna gezeten door de farao. 

De meeste verklaarders geven aan dat met de heilige woning het beloofde Land bedoeld wordt, en het heiligdom dat daar zou worden opgericht, op de plek die de Heere zou verkiezen. Het was een moeilijke situatie voor het volk van Israël.  Ze kenden de woede en de boosheid van hun vijand heel goed, jaren lang waren ze daaronder gebukt gegaan. Aan de ene kant lag Pi- Hachiroth, een rij steile ontoegankelijke rotsen. Aan de andere kant lagen Migdol en Baäl Zefon. Vóór hen was de zee. Achter hen de woedende Egyptenaren, zodat er voor hen geen enkele andere weg overbleef dan de weg naar Boven. En daar vandaan kwam de verlossing. Sommige Israëlieten schreeuwden tot de Heere. Hun grote angst liet hen bidden, dat was een goede uitwerking uit de moeilijke situatie waarin zij zich bevonden. 

Anderen schreeuwden tegen Mozes. Hun angst liet hen murmureren en mopperen ( Exodus 15 : 11, 12 ) Dat was niet goed. Met hun wantrouwen gaven ze aan dat ze hun nieuwe vrijheid niet inzagen. Een krachtige geest zou gezegd hebben dat het beter was om God in de woestijn te dienen dan als slaven van de Egyptenaren in de rook van de steenovens. Ze waren ook helemaal niet dankbaar ten opzichte van Mozes, die toch het trouwe instrument voor hun verlossing geweest was. Ze waren alle wonderen van de Elohim bij de eerste de beste tegenslag direct vergeten. 

De reactie van Mozes was opvallend. In plaats van hen te berispen troostte hij hen, en met bewonderenswaardige tegenwoordigheid van geest en kalmte bracht hij hun geroep tot zwijgen door hen te verzekeren van een spoedige en volkomen verlossing: “ Wees niet bang! “ riep hij uit. Dit voorbeeld is navolgenswaardig. Het is onze plicht en in ons eigen belang om, wanneer wij niet uit onze moeilijkheden komen, onze gevoelens van vrees, zorg, of angst te boven te komen zodat ze ons geloof en onze hoop niet doden of laten verminderen. Mozes gebood de kinderen van Israël om op Gods bevelen te wachten. Hij zou alles voor hen doen wat zij zelf niet konden. 

“ Maar Mozes antwoordde het volk: “ Wees niet bang, wacht rustig af. Dan zult u zien hoe de Heere voor u de overwinning behaalt. / De Heer zal voor u strijden, u hoeft zelf niets te doen. “ Wie zo op de Heere vertrouwt mag ervaren dat Hij een Realiteit is, die alle situaties en omstandigheden steeds opnieuw doet uitlopen op de eer en de glorie van Zijn Heilige Naam. 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *