Johannes 11:25-26

Toen Jezus daar aankwam, hoorde hij dat Lazarus al vier dagen in het graf lag. Betanië lag dicht bij Jeruzalem, op een afstand van ongeveer vijftien stadiën, en er waren dan ook veel Joden naar Martha en Maria gekomen om hen te troosten nu hun broer gestorven was. Toen Martha hoorde dat Jezus onderweg was, ging ze Hem tegemoet terwijl Maria thuisbleef. Martha zei tegen Jezus: “ Als U hier was geweest, Heer, zou mijn broer niet gestorven zijn. Maar zelfs nu weet ik dat God u alles geven zal wat u van Hem vraagt. Jezus zei: “ Je broer zal uit de dood opstaan. “ Ja “ zei Martha, “ ik weet dat Hij bij de opstanding op de laatste dag zal opstaan. Maar Jezus zei: “ Ik ben de Opstanding, en het Leven. Wie in Mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft. En ieder die leeft en in Mij gelooft, zal nooit sterven, geloof je dat? “ Ja Heer, zei ze, “ Ik geloof dat U de Messias bent, de Zoon van God die naar de wereld zou komen. “ ( Johannes 11 : 17 – 27 )

Sommige mensen dachten in die tijd dat de ziel van de overledene nog drie dagen dicht bij het lichaam bleef, en pas daarna voorgoed naar God ging. Na deze drie dagen liet men alle hoop op een terugkeer naar het leven varen. Martha had een grote verwachting gehad van Jezus. Ze wist dat Hij mensen uit de dood had opgewekt. Toen ze hoorde dat Hij onderweg was, gooide ze haar bezigheden aan de kant en snelde Jezus tegemoet. Maria – haar zus – bleef stil in huis zitten wachten. Twee gelovige vrouwen met elk een eigen manier van denken en handelen.

Martha liep zo hard ze kon om zo snel mogelijk bij Jezus te zijn. Toen ze Hem ontmoette, viel ze aan Zijn voeten neer om haar nood te klagen. Matha geloofde in de macht van Christus, die haar broer van de dood had kunnen redden. Ze begreep niet dat Hij toegestaan had dat Lazarus stierf.
Jezus troostte direct. Hij zei: “ Je broer zal opstaan uit de dood Martha! “
De verdrietige zus van Lazarus wist dat haar broer weer op zou staan, en dat sprak ze dan ook uit.
Maar Jezus wilde Martha eerst duidelijk bekendmaken Wie Hij was.
Hij zei: “ Ik ben de Opstanding, en het Leven. Wie in Mij gelooft zal eeuwig leven. “

Jezus macht is soeverein. Jezus wilde dat Martha zou geloven dat God door Zijn Woord almachtig was.
Opstanding betekent: een wederkeer naar het leven.
Christus is de Bewerker van deze terugkeer, en van het Leven waartoe het zal terugkeren.
Wie in deze wereld leeft, of hij nu Jood is of heiden, als hij of zij in Christus gelooft, zal zo iemand leven door Hem. Eens zal ook elk lichaam als een verheerlijkt lichaam opstaan.De sterfelijkheid en vergankelijkheid van het lichaam zullen voorgoed voorbij zijn. Tegelijkertijd zal het geestelijk leven nooit meer worden uitgeblust, maar tot volmaaktheid komen in een eeuwig leven.

Jezus wilde dat Martha de geestelijke strekking van het wonder zag en daarin geloofde voordat Hij Lazarus daadwerkelijk naar het leven terug zou laten keren.
Daarin lag een hele wijze les besloten.
Kruisdragen en geestelijke en menselijke troost zouden niet zo’n indruk op ons maken als wij niet geloofden in de eeuwige strekking van alles wat wij hier op aarde meemaken. Daarom vroeg Jezus Martha haar op de vrouw af of ze geloofde dat Jezus de Messias was ,in staat om het eeuwige leven te geven.

Zonder aarzelen stemde Martha met de woorden van de Meester in. Ze legde een hele mooie geloofsbelijdenis af.De leidraad van haar geloof was het Woord van Jezus. Ze aanvaardde het volledig zoals Christus het gesproken had. “ Ja Heere “ zei ze. Geloof is een echo op de Goddelijke openbaring. Het geeft dezelfde woorden weer. De grond van het geloof van Martha was het gezag van Christus Jezus. Hij was de Christus, de Zoon van God, door de profeten voorzegd.
Deze hoogste zaligheid omhelsde zij. Jezus is de Fontein van licht en waarheid, en wij mogen al Zijn woorden als getrouw en Goddelijk aannemen. Wij kunnen op Zijn vermogen vertrouwen!

Dit verhaal biedt troost voor mensen die iemand aan de dood hebben moeten afstaan. Het biedt perspectief op de almacht van de Heere. Het geeft ook een duidelijk inzicht waar de ziel van onze gelovige geliefde is. Wie gelooft, ziet in dat onze geliefden werkelijk onvoorstelbaar gelukkig zijn, bij God. Dit weten is olie voor een gebroken, rouwende achterblijvende.

One response to “Johannes 11:25-26

  1. Wow, marvelous weblog layout! How lengthy have you been blogging for?
    you make running a blog glance easy. The overall look of your
    website is wonderful, let alone the content!
    You can see similar here <a href="[Link deleted]

Geef een reactie